ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 31

Gud utväljer och utrustar hantverkare

1 Herren sa till Mose: 2 Lyssna, jag har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. 3 Jag har fyllt honom med Guds Ande, med visdom, förstånd, kunskap och allt slags hantverksskicklighet, 4 så att han kan designa konstnärliga arbeten och tillverka i guld, silver och koppar, 5 och arbeta med stenslipning för infattning, träsnideri – ja, alla slags arbeten.

6 Jag har gett honom Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, till medhjälpare. Jag har lagt visdom i hjärtat åt alla hantverkskunniga män så att de kan göra allt vad jag befallt dig: 7 mötestältet, vittnesbördets ark, försoningslocket på den, alla tillbehör för mötestältet, 8 bordet med dess tillbehör, ljusstaken av rent guld med alla dess tillbehör, rökelsealtaret, 9 brännofferaltaret med alla dess tillbehör, karet med dess fotställning, 10 de vävda kläderna, prästen Arons heliga kläder, hans söners prästkläder, 11 smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen till helgedomen. De ska göra allt så som jag befallt dig.

Sabbaten

12 Herren sa till Mose: 13 Säg till Israels söner: Mina sabbater måste ni hålla, för de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Jahve, den som helgar er. 14 Ni ska hålla sabbaten, för den är helig för er. Den som vanhelgar sabbaten måste avrättas. Den som arbetar på den dagen ska avlägsnas från sitt folk. 15 Sex dagar får arbete ske, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helig för Herren. Den som arbetar på sabbatsdagen måste avrättas. 16 Israels söner ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. 17 Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels söner. För på sex dagar gjorde Herren universum, och den sjunde dagen upphörde han med arbetet och vilade.

18 När Gud hade talat med Mose på berget Sinai, gav han honom vittnesbördets två tavlor, stentavlor som Gud skrivit på med sitt finger.

Nästa

Föregående

31:3. Guds Ande. Jfr 1 Mos 41:38, Dom 3:10, 6:34, 11:29, 1 Sam 16:13, samt Ps 51:12-14 med kommentar.

31:18. stentavlor. Med de tio budorden.

© Ragnar Blomfelt