ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 30

Rökelsealtaret

1 Gör ett altare av akacieträ att tända rökelse på. 2 Det ska vara fyrkantigt, 50 centimeter långt, 50 centimeter brett och 1 meter högt. Hornen ska göras i ett stycke med altaret. 3 Belägg det med rent guld, på toppen, sidorna och hornen. Och gör en guldkant runt altaret. 4 Gör två guldringar till altaret. Sätt dem under kanten på två av sidorna, på bägge gavlarna som hållare för stänger, så att altaret kan bäras. 5 Gör stängerna av akacieträ och belägg dem med guld. 6 Ställ altaret framför förhänget som skyler vittnesbördets ark. Det ska stå framför försoningslocket som är ovanpå vittnesbördet, där jag ska möta dig.

7 Aron ska tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna ska han tända rökelse. 8 Aron ska också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta ska vara ett dagligt rökelseoffer inför Herrens ansikte från släkte till släkte. 9 Ni ska inte offra otillåten rökelse på altaret, inte brännoffer eller matoffer. Ni ska inte heller utgjuta dryckesoffer på det. 10 Aron ska bringa försoning för altarets horn en gång om året. Med blod från försoningssyndoffret ska han en gång om året bringa försoning för det, släkte efter släkte. Altaret är högheligt för Herren.

Lösepenningen

11 Herren sa till Mose: 12 När du räknar Israels söner ska alla som omfattas betala åt Herren en lösen för sitt liv, så att ingen hemsökelse drabbar dem då de räknas. 13 Alla som räknats ska betala enligt vad som bestämts efter helgedomens standardvikt. Denna betalning är en offergåva åt Herren. 14 Alla från tjugo år och uppåt som räknats ska ge denna offergåva åt Herren. 15 Den rike ska inte ge mer och den fattige inte mindre än den bestämda summan när ni ger offergåvan åt Herren som lösen för ert liv. 16 Du ska ta emot försoningssumman av Israels söner och använda den till tjänsten vid mötestältet. Så ska Israels söner bli ihågkomna inför Herrens ansikte, till försoning för era liv.

Kopparkaret

17 Herren sa till Mose: 18 Gör ett kopparkar med en fotställning av koppar, till tvättning. Ställ det mellan mötestältet och altaret och häll vatten i det. 19 Aron och hans söner ska där tvätta sina händer och fötter. 20 När de går in i mötestältet eller när de går fram till altaret för att tjänstgöra och tända eldoffer åt Herren, ska de tvätta sig med vatten för att inte dö. 21 De ska tvätta händer och fötter för att inte dö. Det ska vara en oföränderlig stadga för Aron och hans efterkommande från släkte till släkte.

Smörjelseoljan

22 Herren sa till Mose: 23 Ta de finaste kryddor: fem kilo flytande myrra, två och ett halvt kilo doftande kanel, två och ett halvt kilo doftande kalmus,  24 fem kilo kassia efter helgedomens vikt, och tre och en halv liter olivolja. 25 Gör av detta en helig smörjelseolja, en doftande blandning, tillagad av en parfymerare. Det ska vara en helig smörjelseolja. 26 Med denna olja ska du smörja mötestältet, vittnesbördets ark, 27 bordet med alla tillbehör, ljusstaken med tillbehör, rökelsealtaret, 28 brännofferaltaret med alla tillbehör och karet med dess fotställning. 29 Du ska helga dessa föremål så att de blir högheliga. Allt som kommer i beröring med dem får del av deras helighet.

30 Aron och hans söner ska du smörja och avskilja till präster åt mig. 31 Du ska säga till Israels söner: Detta ska vara min heliga smörjelseolja från släkte till släkte. 32 Smörj ingen annan människokropp med den och gör inte heller någon annan smörjelseolja med denna blandning. Den är helig, och den ska vara helig för er. 33 Den som gör en liknande blandning eller använder något av den på en obehörig ska avlägsnas från sitt folk.

Rökelsen

34 Herren sa till Mose: Ta väldoftande kryddor, staktekåda, sjönagel, galbanum och rent rökelseharts, lika mycket av varje. 35 En parfymerare ska göra rökelse av det, saltad, ren och helig. 36 En del av rökelsen ska du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i mötestältet, där jag ska möta dig. Den ska vara höghelig för er. 37 En rökelse med denna blandning får ni inte göra åt er själva. Du ska hålla den helig inför Herren. 38 Den som gör sådan rökelse för att ha som parfym ska avlägsnas från sitt folk.

Nästa

Föregående

30:1. rökelse. Är i Bibeln en bild för bön, Ps 141:2, Luk 1:10, Upp 5:8, 8:3-4.

© Ragnar Blomfelt