ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 29

Prästvigningen

1 Så ska du göra med dem när du avskiljer dem till präster åt mig: Ta en ungtjur och två felfria baggar, 2 osyrat bröd, osyrade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. Tillaga dem av fint vetemjöl. 3 Lägg dem i en korg, och bär fram dem i korgen som offergåva tillsammans med tjuren och de två baggarna.

4 För fram Aron och hans söner till mötestältets ingång och tvätta dem med vatten. 5 Ta kläderna och sätt på Aron tunikan, efodkåpan, själva efoden och bröstskölden. Och fäst ihop allt med efodens utsökta skärp. 6 Sätt turbanen på hans huvud och fäst det heliga diademet på turbanen. 7 Ta smörjelseoljan och häll på hans huvud och smörj honom. 8 För fram hans söner och klä dem i tunikor. 9 Spänn bälten på Aron och hans söner och sätt på dem pannband. De ska ha rätten till prästämbetet för alltid. Så ska du viga Aron och hans söner till präster.

10 För fram tjuren till mötestältet, och Aron och hans söner ska lägga händerna på tjurens huvud. 11 Slakta tjuren inför Herrens ansikte vid ingången till mötestältet. 12 Ta av tjurens blod och stryk det med fingret på altarhornen. Resten av blodet ska du hälla ut vid altarets fot. 13 Ta allt fett kring inälvorna och leverloben, och de båda njurarna med deras fett, och bränn det på altaret. 14 Men tjurens kött och hud och tarminnehåll ska du bränna upp utanför lägret. Det är ett syndoffer.

15 Ta den ena baggen, och Aron och hans söner ska lägga händerna på dess huvud. 16 Slakta baggen och ta dess blod och stänk det runt om på altaret. 17 Styck baggen, och tvätta inälvor och fötter och lägg det på köttstyckena och huvudet. 18 Bränn hela baggen på altaret. Det är ett brännoffer åt Herren, en blidkande doft, ett eldoffer åt Herren.

19 Ta den andra baggen, och Aron och hans söner ska lägga händerna på dess huvud. 20 Slakta baggen och stryk lite av blodet på Arons högra örsnibb, och hans söners högra örsnibb, och på högra tummen och högra stortån. Resten av blodet ska du stänka runt om på altaret. 21 Ta något av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänk på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder. Då blir Aron och hans kläder heliga, och även hans söner och deras kläder.

22 Ta fettet på baggen, svansfettet, fettet kring inälvorna, leverloben, båda njurarna med deras fett och högra lårstycket. Detta är prästvigningsbaggen. 23 Ta en rund brödkaka, en oljebrödskaka och en tunnkaka ur korgen med osyrat bröd som står inför Herrens ansikte. 24 Lägg allt detta i händerna på Aron och hans söner och lyft det som ett lyftoffer inför Herren. 25 Ta det sedan från deras händer och bränn det på altaret ovanpå brännoffret, till en blidkande doft inför Herrens ansikte. Det är ett eldoffer åt Herren.

26 Ta bringan av Arons prästvigningsbagge och lyft den som ett lyftoffer inför Herrens ansikte. Det ska vara din del. 27 Du ska avskilja lyftofferbringan och offergärdslåret, det som har lyfts och offrats som offergåva, styckena av prästvigningsbaggen som tillhör Aron och hans söner. 28 Aron och hans söner ska få detta av israeliterna som en förordning för all framtid. För det är en offergåva, en gåva från israeliterna av deras fredsoffer, en gåva från dem till Herren.

29 Arons heliga kläder ska hans söner ha efter honom. De ska bli smorda och insatta i dem. 30 I sju dagar ska de bäras av den bland Arons söner som blir präst i hans ställe, den som ska gå in i mötestältet för att göra tjänst i helgedomen.

31 Ta prästvigningsbaggen och koka köttet på en helig plats. 32 Aron och hans söner ska vid ingången till mötestältet äta köttet av baggen och brödet i korgen. 33 De ska äta det som användes till att bringa försoning när de ordinerades och avskildes. Ingen oinvigd får äta av det eftersom det är heligt. 34 Om något av prästvigningsköttet eller brödet blir över till morgonen ska du bränna upp det. Det får inte ätas eftersom det är heligt.

35 Så ska du göra med Aron och hans söner, allt vad jag befallt dig. Sju dagar ska deras prästvigning vara. 36 Varje dag ska du offra en tjur som syndoffer till försoning. Rena altaret genom att bringa försoning för det, och smörj det så att det helgas. 37 Sju dagar ska du bringa försoning för altaret och helga det så att det blir högheligt. Allt som kommer i beröring med altaret får del av dess helighet.

Det dagliga offret

38 Detta är vad du ska offra på altaret kontinuerligt varje dag: två årsgamla lamm. 39 Offra det ena lammet på morgonen och det andra i skymningen. 40 Till det första lammet ska du offra några kilo fint mjöl, blandat med en liter olja av stötta oliver och som dryckesoffer en liter vin. 41 Det andra lammet ska du offra i skymningen. Offra det med likadant matoffer och dryckesoffer som på morgonen. Det ska vara en blidkande doft, ett eldoffer åt Herren. 42 Genom alla släktled ska detta vara ert dagliga brännoffer inför Herrens ansikte vid ingången till mötestältet. Där ska jag möta er och där ska jag tala till dig. 43 Där ska jag möta Israels söner och platsen ska bli helig genom min härlighet. 44 Jag ska avskilja mötestältet och altaret, och Aron och hans söner ska jag avskilja till att vara präster åt mig. 45 Jag ska bo mitt ibland Israels söner och vara deras Gud. 46 Och de ska förstå att jag är Jahve deras Gud, som förde dem ut från Egypten för att bo mitt ibland dem. Jag är Jahve deras Gud.

Nästa

Föregående

29:14. syndoffer. Se 3 Mos 4:1-5:13.

29:18. brännoffer. Se 3 Mos 1.

29:24. lyftoffer. Se t.ex. 3 Mos 8:27, 29, 4 Mos 6:20.

29:28. fredsoffer. Se 3 Mos 7:11-21.

© Ragnar Blomfelt