ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 27

Altaret

1 Du ska göra altaret av akacieträ. Det ska vara fyrkantigt, 2,5 meter långt och 2,5 meter brett. Höjden ska vara 1,5 meter. 2 Gör horn till altarets fyra hörn. Hornen ska vara i ett stycke med altaret. Belägg det med koppar. 3 Gör kärl att föra bort den feta askan i, och skovlar, skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör ska du göra av koppar. 4 Gör ett galler till altaret, ett nät av koppar. På nätet ska du göra fyra kopparringar i de fyra hörnen. 5 Placera det nertill under altarlisten, så att nätet når upp till mitten av altaret. 6 Gör stänger till altaret av akacieträ och belägg dem med koppar. 7 Stängerna ska skjutas in i ringarna så att de sitter på båda sidor av altaret när det bärs. 8 Altaret ska vara ihåligt och gjort av brädor. Det ska göras så som det visades för dig på berget.

Förgården

9 Du ska göra en förgård till tälthelgedomen. På sydsidan ska förgården ha omhängen av tvinnat fint lingarn, 50 meter långa på ena sidan. 10 Dess stolpar ska vara tjugo med tjugo kopparsocklar. Stolparnas krokar och band ska vara av silver. 11 På samma sätt ska omhängen göras för nordsidan, 50 meter långa. Dess stolpar ska vara tjugo med tjugo kopparsocklar. Stolparnas krokar och band ska vara av silver. 12 Förgårdens västra kortsida ska ha omhängen med 25 meters längd, med tio stolpar och tio socklar. 13 Förgårdens framsida, den östra kortsidan, ska vara 25 meter lång. 14 Där ska omhängena vara 7,5 meter långa på ena sidan, med tre stolpar och tre socklar. 15 På andra sidan ska omhängena vara 7,5 meter långa, med tre stolpar och tre socklar.

16 Till förgårdens port ska göras ett draperi som är 10 meter långt, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Det ska ha fyra stolpar med fyra socklar. 17 Alla stolparna runt förgården ska ha band och krokar av silver, och socklar av koppar. 18 Förgården ska vara 50 meter lång, 25 meter bred överallt och 2,5 meter hög, med omhängen av tvinnat fint lingarn. Socklarna ska vara av koppar. 19 Alla tillbehör för tjänsten i tälthelgedomen och alla pluggar till tälthelgedomen och förgården ska vara av koppar.

Oljan till ljusstaken

20 Du ska ge Israels söner påbud om att bära fram till dig ren olja av stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna alltid kan brinna. 21 I mötestältet utanför förhänget framför vittnesbördet, ska Aron och hans söner sköta ljusstaken från kväll till morgon inför Herrens ansikte. Det ska vara en oföränderlig stadga från släkte till släkte för Israels söner.

Nästa

Föregående

27:21. mötestältet. Ett annat namn för tälthelgedomen. Det uttrycker att helgedomen är en mötesplats mellan Gud och människa (25:22, 29:42-43, 30:6, 36, 33:7-11).

© Ragnar Blomfelt