ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 26

Tälthelgedomen

1 Tälthelgedomen ska du göra av tio tältdukar. De ska vara av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn. Keruber ska vara utsökt invävda. 2 Varje duk ska vara 14 meter lång och 2 meter bred, alla dukarna ska ha samma mått. 3 Fem av tältdukarna ska fogas samman, så även de andra fem. 4 Gör öglor av violett garn längs kanten på den duk som är ytterst på det ena hopfogade stycket, och så även längs kanten av den yttersta duken på det andra stycket. 5 Femtio öglor ska du göra på ena duken och femtio öglor ytterst på duken i det andra stycket, så att öglorna svarar mot varandra. 6 Gör femtio guldhakar och foga samman dukarna med dem så att tälthelgedomen bildar en helhet.

7 Gör dukar av gethår till ett tält över helgedomen. Elva sådana dukar ska du väva. 8 Varje duk ska vara 15 meter lång och 2 meter bred. Alla de elva dukarna ska ha samma mått. 9 Foga samman fem av dukarna för sig, och sex för sig. Den sjätte duken ska du lägga dubbel på framsidan av tältet. 10 Gör femtio öglor i kanten på den duk som sitter ytterst i det ena hopfogade stycket och femtio öglor i kanten på den duk som sitter ytterst i det andra hopfogade stycket.

11 Gör femtio kopparhakar och häkta dem i öglorna och foga samman tältet till en helhet. 12 Den överskjutande delen av tältets dukar, den halva duk som blir över, ska hänga ner över baksidan av helgedomen. 13 De 50 centimeter på var sida som blir över på längden av tältdukarna ska hänga ner på båda sidorna av helgedomen för att täcka den. 14 Gör ett överdrag av rödfärgade fårskinn till tältet och ovanpå detta ett överdrag av fint garvat läder.

15 Tälthelgedomens brädor ska du göra av akacieträ, och de ska stå lodrätt. 16 Varje bräda ska vara fem meter lång och sjuttiofem centimeter bred. 17 Varje bräda ska ha två tappar som är hopfogade med varandra. Så ska du göra med alla tälthelgedomens brädor. 18 Av tälthelgedomens brädor ska tjugo vara på sydsidan, åt söder. 19 Under de tjugo brädorna ska du göra fyrtio silversocklar, två socklar för varje bräda med dess två tappar. 20 På tälthelgedomens andra sida, nordsidan, ska det också vara tjugo brädor 21 med fyrtio silversocklar, två socklar under varje bräda. 22 Till tälthelgedomens baksida, åt väster, ska du göra sex brädor, 23 och till tälthelgedomens hörn, på baksidan, två brädor. 24 De ska vara dubbla nertill och upptill, till den första ringen. Så ska det vara med dem båda. De ska utgöra de två hörnen. 25 Det blir åtta brädor med sina sexton silversocklar, två under varje bräda.

26 Gör reglar av akacieträ: fem till brädorna på tälthelgedomens ena sida, 27 fem reglar till brädorna på andra sidan och fem reglar till brädorna på tälthelgedomens baksida, åt väster. 28 Den mellersta regeln mitt på brädorna ska gå från ena änden till den andra. 29 Brädorna ska du belägga med guld. Och du ska göra guldringar på dem, där reglarna kan skjutas in. Även reglarna ska du belägga med guld. 30 Du ska sätta upp tälthelgedomen enligt den förlaga som visades för dig på berget.

31 Gör ett förhänge av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Keruber ska vara utsökt invävda. 32 Häng upp det på fyra stolpar av akacieträ. Stolparna ska vara belagda med guld och ha guldkrokar och ska stå på fyra silversocklar. 33 Häng förhänget i hakar och för dit vittnesbördets ark och ställ den innanför förhänget. Förhänget ska för er åtskilja det heliga från det allra heligaste.

34 Placera försoningslocket på vittnesbördets ark i det allra heligaste.

35 Bordet ska du placera utanför förhänget på tälthelgedomens norra sida och ljusstaken mitt emot bordet på tälthelgedomens södra sida.

36 Gör ett draperi för ingången till tältet. Det ska vara i brokig vävnad av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 37 Gör fem stolpar av akacieträ till draperiet och belägg dem med guld. Krokarna på dem ska vara av guld, och till stolparna ska du gjuta fem kopparsocklar.

Nästa

Föregående

26:31-33. förhäng. Jfr Matt 27:51, Hebr 10:19-20.

© Ragnar Blomfelt