ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 25

TÄLTHELGEDOMEN (Kap 25-31)

Gåvor till tälthelgedomen

1 Herren sa till Mose: 2 ”Säg till Israels söner att de kommer med gåvor till mig. Ni ska ta emot gåvan åt mig från varje man som ger av villigt hjärta. 3 Detta är den gåva som ni ska ta emot av dem: guld, silver och koppar, 4 violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 5 rödfärgade fårskinn, fint garvat läder, akacieträ, 6 lampolja, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen, 7 samt onyxer och ädla stenar till efoden och bröstskölden.

8 De ska göra en helgedom åt mig, och jag ska bo mitt ibland dem. 9 Ni ska göra tälthelgedomen med alla dess tillbehör exakt efter den modell som jag visar dig.

Förbundsarken med försoningslocket

10 De ska göra en ark av akacieträ. 120 centimeter lång och 70 centimeter på bredden och höjden. 11 Belägg den med rent guld invändigt och utvändigt, och gör en guldkant runt om. 12 Gjut fyra guldringar till den och fäst dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på vardera sidan. 13 Gör stänger av akacieträ och belägg dem med guld. 14 Stängerna ska du skjuta in i ringarna på arkens sidor så att man kan bära arken med dem. 15 Stängerna ska vara kvar i ringarna på arken och får inte avlägsnas. 16 I arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig.

17 Gör ett försoningslock av rent guld, 120 centimeter lång och 70 centimeter bred. 18 Gör två keruber av hamrat guld, en vid varje ända av försoningslocket. 19 En kerub vid ena änden och en vid andra änden. I ett stycke med försoningslocket ska ni göra keruberna vid dess båda ändar. 20 Keruberna ska breda ut sina vingar uppåt så att de täcker försoningslocket med sina vingar. Keruberna ska vara vända mot varandra, med ansiktet mot försoningslocket. 21 Placera försoningslocket ovanpå arken, och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. 22 Där ska jag möta dig. Från försoningslocket mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels söner.

Bordet

23 Gör ett bord av akacieträ, 100 centimeter långt, 50 centimeter brett och 70 centimeter högt. 24 Belägg det med rent guld, och gör en guldkant runt om. 25 Runt bordet ska du göra en handsbredd list, och en guldkant runt listen. 26 Gör fyra guldringar till bordet och fäst ringarna i de fyra hörnen vid de fyra benen. 27 Ringarna ska sitta vid listen. De ska vara hållare för stänger så att bordet kan bäras. 28 Gör stängerna av akacieträ och belägg dem med guld. Med dem ska bordet bäras. 29 Till bordet ska du göra fat, skålar, kannor och bägare för att utgjuta dryckesoffren med. Gör dem av rent guld. 30 Du ska alltid ha närvarobröd på bordet inför mitt ansikte.

Ljusstaken

31 Gör en ljusstake av rent guld. Ljusstaken med fot, stam, skålar, knoppar och blommor ska hamras ut av ett stycke. 32 Sex armar ska gå ut från ljusstakens sidor, tre armar från vardera sida. 33 På alla sex armar som går ut från ljusstaken ska det vara tre skålar formade som mandelblommor, med knopp och blomma. 34 På själva ljusstaken ska det vara fyra skålar formade som mandelblommor med knoppar och blommor. 35 En knopp, i ett stycke med ljusstaken, ska finnas under det första, andra och tredje armparet, under de sex armar som går ut från ljusstaken. 36 Knopparna och armarna ska vara i ett stycke med ljusstaken. Allt ska vara ett enda hamrat stycke rent guld. 37 Gör sju lampor till ljusstaken. De ska placeras så att platsen framför blir belyst. 38 Tängerna och brickorna som hör till ska vara av rent guld. 39 Ljusstaken med alla dessa tillbehör ska göras av 35 kilo rent guld.

40 Se till att du gör arbetet efter den modell som visades för dig på berget.

Nästa

Föregående

25:1-7. Det mesta av gåvorna kommer sannolikt från tillfället då de lämnade Egypten, 3:21-22, 11:2, 12:35-36.

25:16. vittnesbördet. De tio budorden (31:18, 34:28-29).

25:17. försoningslock. Detta var platsen där Gud skulle möta Mose och delge honom sitt ord som han skulle förmedla till folket (v. 22). Det var också på försoningslocket som blod skulle stänkas på försoningsdagen (3 Mos 16). Därmed blidkades och försonades Gud. Jfr Rom 3:25 med kommentar.

25:30. närvarobröd. Tolv brödkakor, 3 Mos 24:5.

25:40. Versen citeras i Hebr 8:5.

© Ragnar Blomfelt