ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 2

Moses födelse

1 En man av Levis släkt tog till hustru en levitisk kvinna. 2 Hon blev med barn och födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och gömde honom i tre månader. 3 När hon inte kunde gömma honom längre tog hon en papyruskorg och strök på beck och tjära. Hon lade barnet däri och satte korgen i vassen vid Nilens strand. 4 Hans syster stod på avstånd för att se hur det skulle gå med honom.

5 Då kom faraos dotter ner till floden för att bada medan hennes tjänsteflickor vandrade längs floden. Hon fick se korgen i vassen och sände dit sin slavinna för att hämta den. 6 Hon öppnade den och såg barnet. Pojken grät. Hon tyckte synd om honom och sa: ”Det är ett av de hebreiska barnen.” 7 Då frågade pojkens syster faraos dotter: ”Ska jag hämta en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig?” 8 Faraos dotter sa: ”Gör så.” Då gick flickan och hämtade pojkens mor. 9 Faraos dotter sa till henne: ”Ta det här barnet och amma det åt mig. Jag ska ge dig lön.” Kvinnan tog då barnet och ammade det. 10 Pojken växte upp och hon gick till faraos dotter med honom, och han blev hennes son. Hon gav honom namnet Mose, ”för jag drog honom upp ur vattnet”, sa hon.

Mose flyr till Midjan

11 En dag när Mose hade blivit vuxen gick han ut till sina landsmän och såg på deras slavarbete. Han såg en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans egna landsmän. 12 Mose såg sig om. Och när han inte såg någon slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden. 13 Dagen efter gick han ut igen, och såg då två hebreiska män i slagsmål. Han sa till angriparen: ”Varför slår du din nästa?” 14 Han svarade: ”Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptiern?” Mose blev rädd och tänkte: ”Det har alltså blivit känt!” 15 Farao fick höra om det och ville döda Mose. Men han flydde från farao och bosatte sig i landet Midjan. Där höll han till vid en brunn.

16 Prästen i Midjan hade sju döttrar. De kom och öste upp vatten och fyllde hoarna för att vattna sin fars får. 17 Några herdar kom och körde bort dem. Men Mose grep in till deras hjälp och gav vatten åt deras får. 18 När de kom hem till sin far Reguel frågade han: ”Varför kommer ni hem så tidigt i dag?” 19 De svarade: ”En egyptier hjälpte oss mot herdarna. Han hämtade även upp vatten åt oss och vattnade fåren.” 20 Han frågade sina döttrar: ”Var är han? Varför gick ni ifrån honom? Bjud in honom till måltid.” 21 Mose belöt att stanna hos mannen, och han gav Mose sin dotter Sippora till hustru. 22 Hon födde en son och Mose gav honom namnet Gershom – ”för jag har blivit en främling i ett främmande land”, sa han.

23 En lång tid därefter dog kungen av Egypten. Israels söner suckade över sitt slaveri. De ropade, och deras rop om räddning från slaveriet steg upp till Gud. 24 Gud hörde deras jämmer och tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. 25 Gud såg Israels söner, och Gud visste.

Nästa

Föregående

2:2. födde en son. Mose föddes omkring 1530 f. Kr.

2:4. Hans syster. Mirjam (4 Mos 26:59).

2:10. Mose. Kan tolkas betyda ’dra upp’. Han omnämns 80 gånger i Nya Testamentet, bl.a. i Hebr 11:23-28.

2:11. Nu var Mose 40 år (Apg 7:23).

2:15. landet Midjan. Låg kring Akabaviken.

2:18. Reguel. Prästen i Midjan (v. 16), senare kallad Jetro (3:1, 4:18, 18:1).

2:22. Gershom. Betyder ’främling där’.

© Ragnar Blomfelt