ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 19

Israel vid berget Sinai

1 I den tredje månadens första dag efter att Israels söner lämnat Egypten kom de till Sinaiöknen. 2 De bröt upp från Refidim och kom till Sinaiöknen där de slog läger framför berget. 3 Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom från berget: ”Så ska du säga till Jakobs hus och berätta för Israels söner: 4 ’Ni såg vad jag gjorde med Egypten och hur jag bar er på örnvingar och förde er till mig. 5 Om ni nu lyder min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom, framför andra folk. För hela jorden är min. 6 Ni ska vara mitt rike av präster och mitt heliga folk.’ De orden ska du säga till Israels söner.”

7 När Mose återvände samlade han folkets äldste och lade fram för dem alla de ord som Herren befallt honom. 8 Allt folket svarade med en mun: ”Allt vad Herren sagt vill vi göra.” Och Mose delgav folkets svar till Herren.

9 Och Herren sa till Mose: ”Lyssna, jag ska komma till dig i ett tjockt moln så att folket hör när jag talar med dig och för alltid tror på dig.” När Mose framförde folkets svar till Herren, 10 sa han till Mose: ”Gå till folket. Helga dem i dag och i morgon. De ska tvätta sina kläder. 11 Den tredje dagen ska de vara redo. För då ska Herren komma ner på berget Sinai i hela folkets åsyn. 12 Du ska göra en gränsmarkering omkring berget för folket och säga: ’Ni får inte gå upp på berget eller röra dess fot! Den som vidrör berget ska avrättas. 13 Ingen hand får röra honom. Han ska stenas eller skjutas. Vare sig det är ett djur eller människa ska livet tas.’ Men när vädurshornet ljuder med utdragen ton får de komma upp på berget.”

14 Mose gick ner från berget till folket. Han helgade dem och de tvättade sina kläder. 15 Och han sa till folket: ”Håll er redo för den tredje dagen! Kom inte nära era hustrur.”

16 På morgonen den tredje dagen började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Allt folket i lägret blev förskräckta. 17 Då förde Mose ut folket ur lägret för att möta Gud. De ställde sig vid foten av berget. 18 Hela berget Sinai täcktes av rök eftersom Herren steg ner på det i eld. Rök steg upp som från en smältugn och hela berget skakade. 19 Hornet ljöd allt starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom i dundret. 20 Herren steg ner på toppen av berget Sinai. Och Herren kallade Mose till bergets topp, och Mose gick upp.

21 Herren sa till Mose: ”Gå ner och varna folket att de inte ska tränga sig fram till Herren för att se. För då ska många av dem gå under. 22 Även prästerna, som får komma inför Herren, måste helga sig. Annars ska Herren storma fram mot dem.” 23 Mose sa till Herren: ”Folket kan inte gå upp på berget Sinai, för du varnade oss och sa: ’Gör en gränsmarkering omkring berget och avskilj det.’” 24 Då sa Herren till honom: ”Gå ner! Och kom sedan upp igen tillsammans med Aron. Men prästerna och folket får inte tränga sig fram för att gå upp till Herren, för då stormar han fram mot dem.” 25 Mose gick då ner till folket och sa detta till dem.

Nästa

Föregående

19:1. Omkring år 1440 f. Kr.

19:2. berget. Sinai (Horeb). Guds löfte i 3:12 uppfylls.

19:5. min dyrbara egendom. Israel är Guds unika och utvalda egendom bland jordens alla folk, 5 Mos 7:6, 14:2, 26:18, Ps 135:4, Mal 3:17. 

19:6. präster. Jfr 1 Petr 2:5, 9 med kommentarer.

© Ragnar Blomfelt