ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 17

Vatten ur klippan

1 Hela Israels församling lämnade öknen Sin och drog från plats till plats efter Herrens befallning. De slog läger i Refidim, men där fanns inget vatten för folket att dricka. 2 Då klagade folket på Mose och sa: ”Ge oss vatten att dricka!” Mose svarade: ”Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni Herren på prov?” 3 Men folket törstade efter vatten. De grälade på Mose och sa: ”Varför förde du oss ut från Egypten? Ville du att vi och våra barn och vår boskap skulle dö av törst?” 4 Då ropade Mose till Herren och sa: ”Vad ska jag ta mig till med detta folk? Snart stenar de mig!” 5 Herren svarade Mose: ”Gå framför folket, och ta med dig några av Israels äldste. Greppa staven med vilken du slog på Nilfloden, och gå. 6 Lyssna, jag ska stå framför dig på Horebs klippa. Slå på klippan, och vatten ska komma ut ur den så att folket får dricka.” Mose gjorde så inför Israels äldste. 7 Han kallade platsen Massa och Meriba eftersom Israels söner hade klagat och satt Herren på prov och sagt: ”Är Herren ibland oss eller inte?”

Amalekiterna besegras

8 Sedan kom Amalek och attackerade Israel vid Refidim. 9 Då sa Mose till Josua: ”Välj ut manskap åt oss och gå till angrepp mot Amalek. I morgon ska jag ställa mig på toppen av höjden med Guds stav i handen.” 10 Josua gjorde som Mose sa och gick till angrepp mot Amalek. Och Mose, Aron och Hur steg upp på toppen av höjden. 11 Så länge Mose höll upp sina händer hade Israel övertaget. Men när han sänkte händerna fick Amalek övertaget. 12 Men Moses händer blev tunga. Så de tog en sten och lade under honom och den satte han sig på. Sedan stödde Aron och Hur hans händer på var sin sida. Så förblev hans händer stadiga tills solen gick ner. 13 Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.

14 Herren sa till Mose: ”Skriv ner detta i en bokrulle så att ni minns det och läs upp det för Josua. För jag ska fullständigt utplåna minnet av Amalek under himlen.” 15 Och Mose byggde ett altare och kallade det ’Herren är mitt baner.’ 16 Han sa: ”Herren har avlagt ed: Herren ska kriga mot Amalek från släkte till släkte.”

Nästa

Föregående

17:2. klagade. För tredje gången (15:24, 16:2-3). Jfr Ps 95:7-9, Hebr 3:7-9.

17:6. klippan … vatten ska komma ut ur den. Paulus låter detta syfta på Jesus Kristus, 1 Kor 10:4.

17:8. Amalek. De var under lång tid en plåga för Israel. Se 5 Mos 25:17-19, 1 Sam 15:3. Utifrån Nya Testamentet är Amalek en bild för den troendes oavbrutna krig mot synden och ondskan.

17:9. gå till angrepp. Israels första krig.

17:9. Josua. Betyder ”Jahve frälser”. Detta är första gången han nämns. Han var Mose tjänare, 24:13, 33:11. Se även 4 Mos 14:6-9, 30, 5 Mos 31:1-8, 34:9, Jos 1:1-9.

© Ragnar Blomfelt