ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 11

Tionde plågan – de förstföddas död

1 Herren sa till Mose: ”En plåga till ska jag sända över farao och Egypten. Därefter ska han släppa er. Ja, han ska jaga er härifrån när han släpper er. 2 Gör klart för folket, att alla män och kvinnor ska begära av sina grannar silver- och guldföremål.” 3 Och Herren gjorde egyptierna vänligt sinnade mot folket. Därtill hade mannen Mose högt anseende i Egypten, både hos faraos tjänare och hos folket.

4 Mose sa: ”Så säger Herren: Vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten. 5 Då ska alla förstfödda i Egypten dö, från den förstfödde sonen hos farao som sitter på tronen till den förstfödde sonen hos slavinnan vid handkvarnen. Likaså allt förstfött bland boskapen. 6 I hela Egypten ska höras ett skri. Något liknande har aldrig hörts och kommer aldrig att höras. 7 Men inte en hund ska gläfsa mot någon av Israels söner, varken mot människor eller djur. Ni ska då förstå att Jahve gör skillnad mellan Egypten och Israel. 8 Och alla dina tjänare ska komma ner till mig och böja sig för mig och säga: ’Gå, du själv och allt folket som följer dig!’ Därefter ska jag gå.” Och Mose gick ut från farao, mycket upprörd.

9 Herren sa till Mose: ”Farao kommer inte att lyssna på er. Så sker för att jag ska göra många under i Egypten.”

10 Mose och Aron gjorde alla dessa under inför farao. Och Herren förhärdade faraos hjärta. Han lät inte Israels söner lämna sitt land.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt