ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 8

Kvinnan från Shunem

1 Elisha sa till kvinnan vars son han hade uppväckt till livet: ”Bryt upp och ge dig av med ditt husfolk och bosätt dig var du kan! För Herren har kallat på svält och den ska förbli över landet i sju år.” 2 Då bröt kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sa. Hon gav sig av med sitt husfolk och bosatte sig sju år i filisteernas land. 3 När de sju åren hade gått återvände kvinnan från filisteernas land. Hon gick för att vädja till kungen om att återfå sitt hus och sin mark. 

4 Kungen samtalade med Gehasi, gudsmannens tjänare. Han bad Gehasi berätta om alla stordåd som Elisha utfört. 5 Just som han berättade för kungen hur Elisha hade uppväckt en död, kom kvinnan vars son Elisha uppväckt till livet. Hon vädjade till kungen om att återfå sitt hus och sin mark. Då sa Gehasi: ”Min herre kung, det här är kvinnan! Och det här är hennes son, som Elisha uppväckte!” 6 Kungen ställde frågor till kvinnan, som svarade. Sedan utsåg kungen en hovman för henne, och sa: ”Återlämna all hennes egendom och all avkastning från marken, från den dag hon lämnade landet till nu.”

Elisha och den onde Hasael

7 Elisha kom till Damaskus medan den arameiske kungen Ben-Hadad låg sjuk. När det berättades för kungen att gudsmannen hade kommit dit, 8 sa kungen till Hasael: ”Ta med dig gåvor och gå och möt gudsmannen! Och fråga Herren genom honom om jag kommer att överleva den här sjukdomen.”

9 Så Hasael gick honom till mötes med gåvor, fyrtio kamelers last av allt det bästa i Damaskus. Han kom och ställde sig inför Elisha och sa: ”Din son Ben-Hadad, kungen av Aram, har sänt mig till dig och vill veta om han kommer att överleva sin sjukdom?” 10 Elisha svarade: ”Gå och säg till honom: ’Visst ska du få leva.’ Men Herren har uppenbarat för mig att han sannerligen ska dö.”

11 Gudsmannen stirrade rakt mot Hasael tills han blev besvärad. Sedan började Elisha gråta. 12 Hasael frågade: ”Varför gråter min herre?” Han svarade: ”Därför att jag vet vilken ondska du tänker utsätta Israels söner för. Du kommer att eldhärja deras befästningar, döda deras unga män med svärd, krossa deras spädbarn och skära upp deras gravida kvinnor.” 13 Hasael sa: ”Hur skulle din tjänare, en hund som jag, kunna utföra sådana stordåd?” Elisha svarade: ”Herren har uppenbarat för mig att du ska bli kung över Aram.”

14 Han lämnade Elisha och kom till sin herre, som frågade vad Elisha hade sagt. Hasael svarade: ”Han sa att du helt visst kommer att överleva.” 15 Men nästa dag tog han ett kläde, doppade det i vatten och spred det över kungens ansikte. Han dog, och Hasael blev kung efter honom.

Joram kung i Juda

16 I det femte året Joram, Ahabs son, var kung i Israel, medan Joshafat regerade i Juda, blev Joram, Joshafats son, kung i Juda. 17 Han var trettiotvå år när han blev kung. Han regerade åtta år i Jerusalem. 18 Han vandrade i de israelitiska kungarnas fotspår, så som Ahabs hus hade gjort, för hans hustru var en dotter till Ahab. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. 19 Men Herren ville inte förgöra Juda för sin tjänare Davids skull. För han hade lovat att han och hans söner skulle ha en lampa för alltid.

20 I hans dagar revolterade Edom mot Juda och tog sig en egen kung. 21 Så Joram drog över till Sair med alla sina vagnar. På natten gick han till angrepp mot edomiterna som hade omringat honom och vagnsbefälen. Men krigsfolket flydde till sina tält.

22 Så Edom har revolterat mot Judas välde till denna dag. Vid samma tid revolterade även Libna. 23 Jorams verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Judas kungars krönika. 24 Joram gick till vila hos sina fäder och begravdes hos dem i Davids stad. Hans son Ahasja blev kung efter honom.

Ahasja kung i Juda

25 I det tolfte året Joram, Ahabs son, var kung i Israel blev Ahasja, Jorams son, kung i Juda. 26 Ahasja var tjugotvå år när han blev kung. Han regerade ett år i Jerusalem. Hans mor hette Atalja och var dotter till Omri, Israels kung. 27 Han vandrade i samma fotspår som Ahabs hus, och gjorde liksom de, det som var ont i Herrens ögon. För han var nära släkt med Ahabs hus.

28 Ahasja drog ut i krig med Joram, Ahabs son, mot Arams kung Hasael vid Ramot i Gilead. Och Joram sårades av arameerna. 29 Då återvände kung Joram för att i Jisreel läka såren som arameerna hade tillfogat honom vid Rama i kriget mot kung Hasael av Aram. Sedan for Judas kung Ahasja, Jorams son, ner till Jisreel för att besöka Joram, Ahabs son, eftersom han låg sjuk.

Nästa

Föregående

8:16-24. Jfr 2 Krön 21:1-20.

8:16. Joram, Joshafats son, var kung 848-841 f. Kr.

8:22. Libna. En stad sydväst om Jerusalem.

8:25. Ahasja var kung ca 841 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt