ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 24

1 I Jojakims dagar marscherade kung Nebukadnessar av Babel ut i krig, och Jojakim blev hans tjänare i tre år. Men sedan gjorde han uppror mot Nebukadnessar. 2 Herren sände då över Jojakim rövarband av kaldeer, arameer, moabiter och ammoniter. Han sände dem över Juda för att förgöra det, enligt det ord som Herren hade talat genom sina tjänare profeterna. 3 Detta drabbade Juda efter Herrens befallning. De skulle förskjutas från hans ansikte på grund av alla de synder som Manasse hade begått. 4 Han hade slaktat oskyldiga. Hela Jerusalem fylldes med oskyldigt blod. Och det ville inte Herren förlåta.

5 Jojakims verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Judas kungars krönika. 6 Jojakim gick till vila hos sina fäder. Hans son Jojakin blev kung efter honom. 7 Egyptens kung marscherade sedan inte ut mer från sitt land, för Babels kung hade erövrat allt som tillhörde Egyptens kung, från Egyptens bäck till floden Eufrat.

Jojakin kung i Juda

8 Jojakin var arton år när han blev kung. Han regerade tre månader i Jerusalem. Hans mor hette Nehushta, dotter till Elnatan från Jerusalem. 9 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, precis som hans far.

Nebukadnessar erövrar Jerusalem

10 Vid den tiden marscherade den babyloniske kungen Nebukadnessars män upp mot Jerusalem och staden belägrades. 11 Babels kung Nebukadnessar kom själv till staden medan hans män belägrade den. 12 Judas kung Jojakin med sin mor, sina tjänare, sina befälhavare och hovmän överlämnade sig då åt kungen av Babel, som tog honom till fånga i sitt åttonde regeringsår. 13 Han förde bort alla skatter både i Herrens tempel och i det kungliga palatset, och bröt loss guldet från alla föremål som Salomo, Israels kung, hade tillverkat för Herrens tempel. Det blev som Herren hade sagt. 14 Han deporterade hela Jerusalem, alla befälhavare, alla mäktiga krigsmän, tillsammans tio tusen man, samt alla hantverkare och smeder. Bara de fattigaste i landet lämnades kvar. 15 Nebukadnessar deporterade Jojakin till Babel. Även kungens mor, hans hustrur, hovmän och landets mäktiga män förde han bort som fångar från Jerusalem till Babel. 16 Därtill alla stridsmän som var sjutusen, och hantverkare och smeder som var ettusen. Alla var de duktiga soldater, som även de deporterades av den babyloniske kungen till Babel.

17 Och Babels kung insatte Jojakins farbror Mattanja som kung i hans ställe och ändrade hans namn till Sidkia.

Sidkia siste kungen i Juda

18 Sidkia var tjugoett år när han blev kung. Han regerade elva år i Jerusalem. Hans mor hette Hamital, dotter till Jeremia från Libna. 19 Sidkia gjorde det som var ont i Herrens ögon, precis som Jojakim. 20 Det var på grund av Herrens vrede som detta hände med Jerusalem och Juda. Till slut förkastade han dem från sitt ansikte.

Nästa

Föregående

24:1. Nebukadnessar. Han regerade 605-562 f. Kr. Se även Dan 1-4.

24:3. alla de synder som Manasse hade begått. 21:1-16.

24:8. Jojakin var kung 598-597 f. Kr. 

24:10. Vid den tiden. 597 f. Kr.

24:18. Sidkia var kung 597-586 f. Kr.

24:18-25:30. I stort sett samma text i Jer 52. Syftet är där att visa att Jeremias profetior gick i uppfyllelse.

© Ragnar Blomfelt