ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 20

Gud helar Hiskia

1 I de dagarna blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa: ”Så säger Herren: Se om ditt hus, för du ska inte leva längre utan dö.” 2 Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad till Herren: 3 ”O, Herre, tänk på att jag vandrat inför dig troget och helhjärtat och gjort gott i dina ögon.” Hiskia storgrät.

4 Innan Jesaja hunnit lämna den mellersta borggården kom Herrens ord till honom: 5 ”Gå tillbaka och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger Jahve, din far Davids Gud: Jag har hört din bön och sett dina tårar. Lyssna, jag ska hela dig. I övermorgon ska du få gå upp till Herrens tempel. 6 Jag lägger till femton år till ditt liv. Jag ska också rädda dig och denna stad från den assyriske kungens hand. Jag ska försvara denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull.” 7 Jesaja sa: ”Hämta en fikonkaka!” De gjorde så och lade den på bölden, och han tillfrisknade.

8 Hiskia frågade Jesaja: ”Vad är tecknet på att Herren ska hela mig, så att jag i övermorgon får gå upp till Herrens tempel?” 9 Jesaja svarade: ”Detta ska vara tecknet för dig från Herren på att han ska göra vad han lovat: Ska skuggan gå tio steg framåt eller tio steg tillbaka?” 10 Hiskia sa: ”Skuggan kan lätt sträcka sig tio steg framåt. Nej, låt den gå tio steg tillbaka.” 11 Då ropade profeten Jesaja till Herren. Och Herren lät skuggan gå tillbaka de tio steg som den gått nerför Ahas trappa.

Sändebuden från Babel

12 Vid den tiden sände Babels kung Merodak-Baladan, Baladans son, brev och en gåva till Hiskia. För han hade hört att Hiskia varit sjuk. 13 Efter att Hiskia lyssnat på sändebuden visade han dem hela sin skattkammare – silvret, guldet, kryddorna, den dyrbara oljan, vapenarsenalen och allt i hans förrådshus. Det fanns inget i hans palats eller rike som Hiskia inte visade.

14 Då gick profeten Jesaja och frågade kung Hiskia: ”Vad sa männen och varifrån kom de?” Hiskia svarade: ”De kom till mig från ett fjärran land, från Babel.” 15 Jesaja frågade: ”Vad fick de se i ditt palats?” Hiskia svarade: ”De fick se allt där. Det finns inget i mina förrådshus som jag inte visade dem.” 16 Då sa Jesaja till Hiskia: ”Hör Herrens ord: 17 Lyssna! Dagar ska komma då allt som finns i ditt palats ska föras bort till Babel, allt som dina fäder samlat till denna dag. Inget ska bli kvar, säger Herren. 18 De ska ta några av dina söner som stammar från dig och som du är upphov till, och de ska bli eunucker i den babyloniske kungens palats.” 19 Hiskia sa till Jesaja: ”Det är ett bra Herrens budskap du talat.” Och han tänkte: ”Varför inte? Det blir ju ändå fred och stabilitet under min livstid.”

20 Hiskias verksamhet i övrigt, alla hans stordåd, hur han anlade dammen och tunneln och ledde vatten in i staden, är nedtecknat i Judas kungars krönika. 21 Hiskia gick till vila hos sina fäder. Hans son Manasse blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

20:1-11. Jfr Jes 38.

© Ragnar Blomfelt