ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 14

Amasja kung i Juda

1 I Joashs, Joahas sons, andra regeringsår i Israel blev Amasja, Joashs son, kung i Juda. 2 Han var tjugofem år när han blev kung och regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Joaddin och var från Jerusalem. 3 Amasja gjorde det som var rätt i Herrens ögon, men inte som hans far David. Han gjorde i allt som hans far Joash. 4 Men offerhöjderna fick vara kvar, så folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna.

5 Så fort hans kungadöme blev befäst lät han döda dem av sina tjänare som hade dödat hans far, kungen. 6 Men mördarnas söner dödade han inte, som det stod skrivet i Moses lagbok där Herren befallt: ”Fäder ska inte avrättas på grund av sina söner. Och söner ska inte avrättas på grund av sina fäder. Varje man ska dö för sitt eget brott.”

7 Amasja hade ihjäl 10000 edomiter i Saltdalen. Han erövrade Sela med vapenmakt och gav staden namnet Jokteel, som den heter än i dag.

8 Sedan skickade Amasja sändebud till Joash, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: ”Kom, låt oss konfronteras ansikte mot ansikte!” 9 Men Joash, Israels kung, sände följande svar till Amasja, Judas kung: ”Törnbusken i Libanon lät meddela cedern i Libanon: Ge din dotter till hustru åt min son! Men ett vilddjur i Libanon kom förbi och trampade ner törnbusken. 10 Du slog sannerligen Edom, och ditt hjärta blev högfärdigt. Ta åt dig äran, men stanna hemma! Varför utmana olyckan och falla, du och Juda med dig?”

11 Men Amasja slog dövörat till. Så Israels kung Joash drog upp. Han och Judas kung Amasja konfronterades ansikte mot ansikte, vid Bet-Shemesh som tillhör Juda. 12 Judas alla män besegrades av Israel och flydde hem till sitt. 13 Judas kung Amasja, son till Joash, son till Ahasja, tillfångatogs i Bet-Shemesh av Israels kung Joash. När Joash sedan kom till Jerusalem rev han ner tvåhundra meter av Jerusalems mur, från Efraimporten till Hörnporten. 14 Han tog allt guld och silver, och alla föremål som fanns i Herrens tempel och skatterna i kungapalatset. Han tog även gisslan och återvände sedan till Samaria.

15 Joash verksamhet i övrigt, det han gjorde, hans stordåd och hans krig mot Judas kung Amasja, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 16 Joash gick till vila hos sina fäder och begravdes i Samaria bland Israels kungar. Hans son Jerobeam blev kung efter honom.

Kung Amasja mördas

17 Judas kung Amasja, Joashs son, levde i femton år efter att Israels kung Joash, Joahas son, hade dött.

18 Amasjas verksamhet i övrigt är nedtecknat i Judas kungars krönika. 19 En sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så han flydde till Lakish. Men de sände män efter honom och de mördade honom där. 20 Amasja fördes åter till Jerusalem på hästar och begravdes bland sina fäder i Davids stad. 21 Allt folket i Juda tog Asarja till kung efter hans far Amasja. Asarja var då sexton år. 22 Det var han som återuppbyggde Elat och lade det under Juda, efter att kungen gått till vila bland sina fäder.

Jerobeam II kung i Israel

23 I Amasjas, Joashs sons, femtonde regeringsår i Juda blev Jerobeam, Joashs son, kung över Israel. Han regerade fyrtioett år i Samaria. 24 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tog inte avstånd från alla de synder som Jerobeam, Nebats son, fått Israel att begå. 25 Han vann tillbaka landområden som tillhört Israel, från Lebo-Hamat till Arabah-havet, enligt det ord som Jahve, Israels Gud, hade talat genom sin tjänare profeten Jona, Amittajs son, från Gat-Hahefer.

26 Herren såg att Israel led svårt. Det var ute med både slav och fri, och ingen kom till Israels hjälp. 27 Herren hade inte sagt att han skulle utplåna Israels namn under himlen. Så han räddade dem genom Jerobeam, Joashs son.

28 Jerobeams verksamhet i övrigt, allt han gjorde, hans stordåd och krig, och hur han återvann åt Israel den del av Damaskus och Hamat som en gång hade tillhört Juda, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 29 Jerobeam gick till vila bland sina fäder, Israels kungar. Hans son Sakarja blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

14:1-20. Jfr 2 Krön 25.

14:1. Amasja var kung 795-767 f. Kr.

14:6. 5 Mos 24:16.

14:7. SelaJokteel. Här och i Jes 16:1 avses nutida Petra i Jordanien.

14:23. Jerobeam II var kung 781-753 f. Kr. (Samregerade med sin far Joash från 793 f. Kr.)

14:25. Arabah-havet. Döda havet. Jona. Se Jona 1:1 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt