ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 11

Den onda kvinnan Atalja styr i Juda

1 När Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, reste hon sig och hade ihjäl hela kungasläkten. 2 Men Josheba, dotter till kung Joram och syster till Ahasja, tog i smyg undan Ahasjas son Joash från de andra kungasönerna som just skulle mördas. Josheba förde Joash och hans amma in i sovkammaren. Där hölls han dold för Atalja så att han inte blev mördad. 3 Sedan var Joash gömd hos Josheba i Herrens tempel i sex år medan Atalja styrde i landet.

Joash blir kung i Juda. Atalja dödas

4 I det sjunde året sände Jojada bud efter befälen för karierna, livvakten. Han förde dem in till sig i Herrens tempel och slöt där ett avtal med dem och tog en ed av dem. Sedan visade han kungens son för dem. 5 Därefter befallde han dem och sa: ”Gör så här. En tredjedel av er som går pass på sabbaten ska bevaka kungapalatset, 6 en tredjedel vid Surporten och en tredjedel vid porten bakom vakten. Så ska ni bevaka huset i turordning. 7 Och era andra två avdelningar, alla de som går av sitt pass på sabbaten, ska bevaka kungen i Herrens tempel. 8 Ställ er runt kungen, varje man med vapen i handen. Om någon försöker tränga sig innanför leden ska han dödas. Följ kungen vare sig han går ut eller in.”

9 Befälen gjorde allt som prästen Jojada hade befallt dem. Var och en tog sina män, både de som skulle gå på vakten och de som skulle gå av vakten under sabbaten. Och de kom till prästen Jojada, 10 som gav befälen de spjut och sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens tempel. 11 Livvakten ställde upp sig, varje man med vapen i handen, från södra sidan till norra sidan av templet, vid altaret och tempelhuset, runt om kungen. 12 Sedan förde Jojada ut kungasonen och satte kronan på honom och gav honom vittnesbördet. De gjorde Joash till kung och smorde honom. Och de applåderade och ropade: ”Leve kungen!” 

13 När Atalja hörde vakternas och folkets rop gick hon in i Herrens tempel till folket. 14 Hon tittade sig omkring och såg då att kungen stod vid pelaren enligt sed. Befälen och trumpetarna stod bredvid kungen och allt folket i landet jublade och trumpeterna ljöd. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: ”Förräderi! Förräderi!” 15 Prästen Jojada gav denna befallning till befälen över truppstyrkan: ”För ut henne mellan leden! Och döda med svärd den som följer henne.” För prästen ville undvika att hon dödades i Herrens tempel. 16 Så grep de Atalja. De förde henne genom hästporten in i kungapalatset, och där dödades hon.

17 Jojada slöt ett förbund mellan Herren, kungen och folket: de skulle vara Herrens folk. Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. 18 Så begav sig allt folket i landet till Baals tempel och rev ner det. Altarna och gudabilderna krossade de. Och Mattan, Baals präst, dödade de framför altarna. Sedan ställde prästen Jojada ut vakter vid Herrens tempel. 19 Han tog med sig befälen tillsammans med karierna, livvakten, och allt folket i landet. De förde kungen ner från Herrens tempel och gick in i kungapalatset genom vaktporten. Sedan satte sig Joash på kungatronen. 20 Allt folket i landet var glada och staden hade ro, för de hade dödat Atalja med svärd i kungapalatset.

21 Joash var sju år när han blev kung.

Nästa

Föregående

11:3. sex år. 841-835 f. Kr.

11:4-21. Jfr 2 Krön 23:1-21.

© Ragnar Blomfelt