ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 9

Drottningen av Saba

1 Drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och kom till Jerusalem för att pröva honom med svåra frågor. Hon kom med ett stort entourage, och med kameler lastade med väldoftande kryddor, guld i mängd och ädelstenar. Hon kom inför Salomo och talade med honom om allt som låg på hennes hjärta. 2 Salomo besvarade alla hennes frågor. Ingenting var svårt för Salomo, han kunde ge henne svar på allt. 3 När drottningen av Saba såg Salomos visdom, och palatset han byggt, 4 och rätterna på hans bord, och hovmännen som satt där, och tjänarna i sina dräkter, och hans munskänkar, och brännoffren som han frambar i Herrens tempel, då tappade hon helt andan.

5 Hon sa till kungen: ”Så var det då sant det jag hörde i mitt land om dina ord och din visdom. 6 Jag trodde inte på det förrän jag kom hit och fick se med egna ögon. Din stora visdom har inte ens till hälften berättats för mig! Du överträffar ryktet. 7 Välsignade är dina män och dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din visdom! 8 Lovprisad är Jahve din Gud! Han tycker om dig och har satt dig på sin tron som kung inför Jahve din Gud! Eftersom din Gud älskar Israel och vill befästa folket för evigt har han satt dig till kung över dem, för att du ska främja rättvisa och rättfärdighet.” 9 Hon skänkte kungen drygt fyra ton guld, mängder av väldoftande kryddor och ädelstenar. Sådana väldoftande kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo hade man aldrig sett.

10 Hirams och Salomos tjänare som hämtade guld från Ofir hade också med sig sandelträ och ädelstenar. 11 Av sandelträet lät kungen göra tillbehör till Herrens tempel och till kungapalatset, samt stränginstrument åt sångarna. Något liknande hade aldrig tidigare skådats i Juda.

12 Kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade och begärde, mer än vad hon hade fört med sig till kungen. Sedan bröt hon upp och reste hem med sina tjänare till sitt land igen.

Salomos rikedom

13 Det guld som årligen kom in till Salomo vägde omkring tjugofyra ton. 14 Därtill intäkterna från det som handelsresande och köpmän förde in. Också alla Arabiens kungar och ståthållarna i landet förde guld och silver till Salomo. 15 Kung Salomo lät göra tvåhundra stora sköldar av hamrat guld, och till varje sköld användes sex kilo hamrat guld. 16 Han lät också göra trehundra små sköldar av hamrat guld, och till varje sköld användes tre kilo guld. Kungen satte upp dem i Libanonskogshuset. 17 Kungen lät även göra en stor elfenbenstron och täckte den med rent guld. 18 Tronen hade sex trappsteg och en fotpall av guld, ihop med tronen. På båda sidor om sätet fanns armstöd, och vid dem stod två lejon. 19 Det stod tolv lejon på de sex trappstegen, sex på var sida. Något liknande har aldrig tillverkats i något annat rike. 20 Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset var av rent guld. Inget var av silver, för det hade inget värde på Salomos tid. 21 Kungen hade en flotta som seglade till Tarshish med Hurams folk. En gång vart tredje år kom Tarshishflottan hem lastad med guld, silver, elfenben, apor och påfåglar.

22 Kung Salomo överträffade alla kungar på jorden i rikedom och visdom. 23 Alla världens kungar kom för att besöka Salomo och höra den visdom som Gud lagt ner i honom. 24 Varje år kom de med gåvor, föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor. 25 Salomo hade 4000 stallplatser för hästar med vagnar och 12000 ryttare. De fanns i vagnsstäderna och hos honom själv i Jerusalem. 26 Salomo regerade över alla kungarna från Eufrat till filisteernas land och till Egyptens gräns. 27 Kungen gjorde silver lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ lika vanligt som mullbärsträ i Låglandet. 28 Hästar importerades till Salomo från Egypten och från alla andra länder.

Salomo dör

29 Salomos verksamhet i övrigt, från början till slut, är nedtecknat i profeten Natans krönika, i shiloniten Ahias profetia och i siaren Iddos syner om Jerobeam, Nebats son.

30 Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i fyrtio år. 31 Och Salomo gick till vila hos sina fäder och begravdes i sin far Davids stad. Hans son Rehabeam blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

9. Jfr 1 Kung 10.

9:1. Saba. Motsvarar nutida Jemen.

9:24. silver och guld … hästar. Se kommentar till 1 Kung 10:25-26.

9:30. fyrtio år. 970-930 f. Kr.

9:29-31. Jfr 1 Kung 11:41-43.

© Ragnar Blomfelt