ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 5

1 Så blev allt arbete som Salomo gjorde på Herrens tempel färdigt. Och Salomo förde in dit vad hans far David hade helgat åt Herren: silvret, guldet och alla kärlen. Han lade det i skattkamrarna i Guds hus.

Herrens ark förs in i templet

2 Sedan samlade Salomo till sig i Jerusalem Israels äldste och stammarnas alla huvudmän, Israels söners familjeledare. De skulle hämta upp Herrens förbundsark från Davids stad, Sion. 3 Och alla Israels män samlades hos kungen under högtiden i den sjunde månaden. 4 När Israels alla äldste hade kommit lyfte leviterna arken. 5 De bar upp arken, mötestältet och alla heliga föremål som var i tältet. De levitiska prästerna bar allt detta. 6 Kung Salomo stod framför arken med Israels hela församling som hade samlats hos honom. De offrade får och tjurar i oräknelig mängd. 7 Prästerna bar in Herrens förbundsark till dess plats i det innersta tempelrummet, det allra heligaste, under kerubernas vingar. 8 Keruberna hade vingarna utbredda över platsen där arken stod så att arken och dess stänger skyldes av keruberna. 9 Stängerna var så långa att ändarna som sköt ut från arken kunde ses från den heliga platsen framför den inre helgedomen, men de var inte synliga utifrån. De finns där ännu i denna dag. 10 I arken fanns bara de två tavlor som Mose hade lagt ner i den vid Horeb, då Herren slöt förbund med Israels söner efter att de dragit ut från Egypten.

11 Sedan gick prästerna ut från helgedomen. För alla prästerna där hade helgat sig oavsett vilken avdelning de tillhörde. 12 Alla levitiska sångarna, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne öster om altaret med cymbaler, lyror och harpor, och med dem hundratjugo trumpetande präster. 13 Trumpetarna och sångarna stämde unisont upp lov och tack till Herren. Trumpeter, cymbaler och andra instrument ljöd och man lovprisade Herren för att han är god och för att hans kärlek är evig. Då fylldes templet, Herrens hus, av ett moln 14 så att prästerna på grund av molnet inte kunde stå och göra tjänst, eftersom Herrens härlighet fyllde Guds tempel.

Nästa

Föregående

5. Jfr 1 Kung 8:1-11.

5:2. Herrens förbundsark. Se beskrivningen i 2 Mos 25:10-22. Arken symboliserade Guds närvaro bland sitt folk. Sion. Jerusalem.

5:10. de två tavlor. Med de tio budorden, 5 Mos 10:1-5. Tidigare även manna och Arons stav, Hebr 9:4.

© Ragnar Blomfelt