ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 4

Tempelföremål

1 Salomo gjorde ett kopparaltare. Det var tio meter långt, tio meter brett och fem meter högt. 2 Han gjorde också havet i gjutet arbete. Det var fem meter från kant till kant, cirkelrunt och två och en halv meter högt. Ett femton meter långt snöre mätte omkretsen. 3 Runt om nertill var bilder på tio oxar som omgav det och gick runt om havet. Det var fem meter brett. Oxarna satt i två rader och var gjutna i ett stycke med det övriga. 4 Havet stod på tolv oxar. Tre oxar var vända mot varje väderstreck. Havet vilade ovanpå oxarna, och alla hade bakdelen vänd inåt. 5 Havets tjocklek var en handsbredd. Kanten var gjord som kanten på en bägare, formad som en utslagen lilja. Havet rymde drygt 60000 liter.

6 Han gjorde tio tvättkar och ställde fem på högra sidan och fem på vänstra. De var till för tvättningen. I dem skulle sköljas det som hörde till brännoffret. Men havet var för prästerna att tvätta sig i.

7 Han gjorde tio guldljusstakar enligt föreskrifterna och ställde dem i templet, fem till höger och fem till vänster.

8 Han gjorde tio bord och ställde dem i templet, fem till höger och fem till vänster. Han gjorde också hundra guldskålar.

9 Han byggde prästernas förgård och den stora yttre förgården med dess dörrar, som han belade med koppar. 10 Havet ställde han på högra sidan, åt sydost.

11 Huram gjorde askkärlen, skovlarna och skålarna.

Han slutförde det arbete han skulle göra för kung Salomo i Guds tempel: 12 två pelare, de två klotformiga pelarhuvudena ovanpå pelarna, de två flätverken som skulle täcka de båda klotformiga pelarhuvudena som satt ovanpå pelarna, 13 de fyrahundra granatäpplena till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje flätverk, till att täcka de båda klotformiga pelarhuvudena ovanpå pelarna. 14 Han gjorde också behållarna och underredena att ställa behållarna på, 15 havet – det var bara ett – och de tolv oxarna under det, 16 askkärlen, skovlarna, gafflarna med alla föremål som hörde till. Det som Huram-Abib gjorde åt kung Salomo till Herrens tempel var av blank koppar. 17 Det var på Jordanslätten, mellan Suckot och Sereda, som kungen lät gjuta dem i lerformar. 18 Salomo gjorde alla dessa föremål i sådana mängder att kopparns vikt inte kunde fastställas.

19 Så Salomo gjorde alla föremålen i Guds tempel: guldaltaret, borden för närvarobröden, 20 guldljusstakarna med sina lampor som skulle tändas framför koret enligt föreskrifterna, 21 blomverket, lamporna och lamptängerna av guld, ja, av finaste guld, 22 knivarna, skålarna, fyrfaten av rent guld, och gulddörrarna i templet: dörrarna i det innersta som ledde till det allra heligaste, och dörrarna som ledde till tempelsalen.

Nästa

Föregående

4. Jfr 1 Kung 7.

© Ragnar Blomfelt