ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 33

Manasse kung i Juda

1 Manasse var tolv år när han blev kung. Han regerade femtiofem år i Jerusalem. 2 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tog efter alla vidrigheter hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels söner. 3 Han återställde de offerhöjder som hans far Hiskia hade brutit ner. Han reste altaren åt baalerna. Han gjorde en Ashera. Och han tillbad och tjänade himlens hela härskara. 4 Han byggde altaren i Jahves tempel, om vilket Jahve hade sagt: ”I Jerusalem ska mitt namn vara för evigt.” 5 Han byggde altaren åt himlens hela härskara på de båda förgårdarna till Herrens tempel. 6 Han offrade sina söner i eld i Hinnoms sons dal. Han utövade teckentyderi, svartkonst och trolldom. Han skaffade sig medier och spåmän. Han gjorde mycket som var ont i Herrens ögon och väckte hans vrede. 7 Han ställde in avgudabilden som han gjort i Guds tempel om vilket Gud hade sagt till David och till hans son Salomo: ”I detta tempel och i Jerusalem som jag utvalt bland alla Israels stammar, ska jag placera mitt namn för evigt. 8 Jag ska inte mer låta Israel vandra bort från landet jag bestämt åt era fäder, om de bara noga gör allt jag befallt dem efter den lag och de stadgar och föreskrifter som de fått genom Mose.” 9 Men Manasse förledde Juda och Jerusalems invånare till att begå mer ondska än de folk som Herren hade utrotat för Israels söner.

10 Herren talade till Manasse och hans folk. Men de vägrade lyssna. 11 Då sände Herren den assyriske kungens arméer mot dem. De fängslade Manasse med krokar, band honom med kopparbojor och förde honom till Babel. 12 I sin nöd bönföll han inför Jahve sin Gud. Han ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud. 13 Han bad till honom. Och Gud bönhörde honom och lyssnade till hans bön. Han förde honom tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg Manasse att det är Jahve som är Gud.

14 Senare byggde Manasse en yttermur till Davids stad väster om Gihon i dalen, åt Fiskporten till och runt Ofel. Han gjorde den mycket hög. Han tillsatte också befälhavare i alla befästa städer i Juda. 15 Han avlägsnade de främmande gudarna och avgudabilden från Herrens tempel. Så även alla altaren han hade byggt på berget där Herrens tempel stod, och i Jerusalem. Han kastade dem utanför staden. 16 Sedan byggde Manasse upp Herrens altare och offrade fredsoffer och tackoffer på det. Och han sa till judeerna att de skulle tjäna Jahve, Israels Gud. 17 Likväl offrade folket på höjderna, men bara åt Jahve sin Gud.

18 Manasses verksamhet i övrigt, hans bön till sin Gud och det siarna sa till honom i Jahves, Israels Guds, namn, finns i Israels kungars krönika. 19 Och i Hosajs krönika är nedtecknat om hans bön, om hur han blev bönhörd, om all hans synd och trolöshet och om de platser där han byggde offerhöjder och reste asherapålar och gjutna bilder, innan han ödmjukade sig. 20 Manasse gick till vila hos sina fäder. Han begravdes där han bodde. Hans son Amon blev kung efter honom.

Amon kung i Juda

21 Amon var tjugotvå år när han blev kung. Han regerade två år i Jerusalem. 22 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som hans far Manasse. Amon offrade åt alla de avgudabilder som hans far Manasse hade tillverkat, och han dyrkade dem. 23 Men han ödmjukade sig inte inför Herren, så som hans far Manasse, utan Amon hopade skuld på skuld. 24 Hans tjänare sammansvor sig mot honom och mördade honom i hans eget hus. 25 Men folket i landet hade ihjäl alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon och gjorde sedan hans son Josia till kung efter honom.

Nästa

Föregående

33. Jfr 2 Kung 21.

33:1. Manasse var kung 686-642 f. Kr. (Samregerade med Hiskia från 696 f. Kr.)

33:3. baalerna. Baal var kanaaneernas främste gud vars namn betyder ”Herre”. Ashera. Det var en i Främre Orienten dyrkad fruktbarhetsgudinna.

33:21. Amon var kung 642-640 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt