ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 27

Jotam kung i Juda

1 Jotam var tjugofem år när han blev kung. Han regerade sexton år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha, dotter till Sadok. 2 Jotam gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Ussia. Inte heller trängde han in i Herrens tempel. Men folket betedde sig fortfarande fördärvligt.

3 Han byggde Övre porten i Herrens tempel och byggde mycket på Ofelmuren. 4 Han byggde därtill städer i Judas bergsbygd, samt borgar och torn i skogarna. 5 Han krigade mot ammoniternas kung och besegrade dem. Så ammoniterna var det året tvungna att ge honom tre ton silver, två miljoner liter vete och lika mycket korn. Samma mängd gav de honom även andra och tredje året. 6 Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade beslutsamt inför Jahve sin Gud.

7 Jotams verksamhet i övrigt, om alla hans krig och allt han gjorde, är nedtecknat i boken om Israels och Judas kungar. 8 Han var tjugofem år när han blev kung. Han regerade sexton år i Jerusalem. 9 Jotam gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad. Hans son Ahas blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

27. Jfr 2 Kung 15:32-38.

27:1. Jotam var kung 750-735 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt