ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 25

Amasja kung i Juda

1 Amasja var tjugofem år när han blev kung. Han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Joaddan och var från Jerusalem. 2 Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, men inte helhjärtat. 3 Så fort hans kungadöme blev befäst lät han avrätta dem av sina tjänare som hade mördat hans far, kungen. 4 Men deras söner avrättade han inte, som det stod skrivet i lagen i Moses bok där Herren befallt: ”Fäder ska inte avrättas på grund av sina söner. Och söner ska inte avrättas på grund av sina fäder. Varje man ska dö för sitt eget brott.”

Krig mot Edom

5 Amasja samlade judeerna och ställde upp dem familjevis, under befälen över tusen och över hundra. Det var hela Juda och Benjamin. Han mönstrade dem som var tjugo år eller mer, och fann att det var 300 000 utvalda män som kunde hantera spjut och sköld. 6 Dessutom lejde han för tre ton silver 100 000 tappra krigsmän från Israel.

7 Men en gudsman kom till honom och sa: ”Konung! Låt inte Israels armé dra ut med dig, för Herren är inte med Israel, dessa Efraims söner. 8 För även om du går till verket och är stark i striden ska Gud se till att du faller för fienden, för Gud har makt både att hjälpa och stjälpa.” 9 Amasja frågade gudsmannen: ”Vad ska ske med allt silver som jag skänkt åt den israelitiska armén?” Gudsmannen svarade: ”Herren kan ge dig mer än så!” 10 Då upplöste Amasja armén som kommit till honom från Efraim och lät dem gå hem igen. De blev mycket arga på Juda och återvände ursinniga hem. 11 Men Amasja tog mod till sig och ledde sitt folk till Saltdalen. Där slog han 10000 av Seirs män. 12 Och Judas män tog 10000 till fånga levande. De förde dem upp på toppen av en klippa och störtade ner dem från klippspetsen så att de alla krossades.

13 Men den trupp som Amasja hade sänt tillbaka och som inte fått gå med honom ut i kriget härjade i Judas städer, från Samaria till Bet-Horon. De hade ihjäl 3000 av invånarna och tog ett stort byte.

Amasjas avguderi

14 När Amasja återvände efter att ha besegrat edomeerna hade han med sig de gudar som tillhörde folket i Seir. Han ställde upp dem som sina egna gudar och tillbad inför dem och tände offereld åt dem. 15 Då tändes Herrens vrede mot Amasja. Han sände till Amasja en profet som sa: ”Varför rådfrågar du ett folks gudar som inte förmått rädda sitt eget folk ur din hand?” 16 Kungen avbröt profeten och sa: ”Har vi satt dig till kungens rådgivare? Sluta! Vill du att vi ska slå ihjäl dig?” Profeten slutade, men sa: ”Jag förstår nu att Gud beslutat förgöra dig eftersom du beter dig så här och vägrar lyssna på mitt råd.”

Krig mot Israel

17 Efter att Judas kung Amasja hade rådslagit, skickade han sändebud till Israels kung Joash, son till Joahas, son till Jehu, och lät säga: ”Kom, låt oss konfronteras ansikte mot ansikte!” 18 Men Joash, Israels kung, sände följande svar till Amasja, Judas kung: ”Törnbusken i Libanon lät meddela cedern i Libanon: Ge din dotter till hustru åt min son! Men ett vilddjur i Libanon kom förbi och trampade ner törnbusken. 19 Du säger ’Se, jag har besegrat Edom!’ och du blev högfärdig och vill vinna berömmelse. Men stanna nu hemma! Varför utmana olyckan och falla, du och Juda med dig?”

20 Men Amasja slog dövörat till, för det kom från Gud att de skulle ges i fiendehand eftersom de hade rådfrågat Edoms gudar. 21 Så Israels kung Joash drog upp, och vid Bet-Shemesh i Juda konfronterades de ansikte mot ansikte, han och Judas kung Amasja. 22 Och Israel besegrade Juda, som flydde var och en till sitt. 23 Israels kung Joash tillfångatog Judas kung Amasja, son till Joash, son till Joahas, i Bet-Shemesh. Sedan tog Joash honom till Jerusalem och rev ner två hundra meter av stadsmuren, från Efraimporten till Hörnporten. 24 Han tog allt guld och silver, och alla föremål som fanns i Guds tempel hos Obed-Edom, och skatterna i kungapalatset. Han tog även gisslan och återvände sedan till Samaria.

25 Judas kung Amasja, Joashs son, levde i femton år efter att Israels kung Joash, Joahas son, hade dött. 26 Amasjas verksamhet i övrigt, från början till slut, är nedtecknat i boken om Judas och Israels kungar. 27 Från den tid då Amasja avvek från Herren anstiftades en sammansvärjning mot honom i Jerusalem, så han flydde till Lakish. Men de sände män efter honom och de mördade honom där. 28 Amasja fördes därifrån på hästar och begravdes bland sina fäder i Judas stad.

Nästa

Föregående

25. Jfr 2 Kung 14:1-20.

25:1. Amasja var kung 795-767 f. Kr.

25:4. 5 Mos 24:16.

25:28. Judas stad. Dvs Davids stad, Jerusalem.

© Ragnar Blomfelt