ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 23

Joash blir kung i Juda. Atalja dödas

1 I det sjunde året tog Jojada mod till sig och slöt ett avtal med befälen Asarja, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asarja, Obeds son, Maaseja, Adajas son, och Elisafat, Sikris son. 2 De reste igenom Juda och samlade leviterna från alla Judas städer samt Israels familjeöverhuvuden, och de kom till Jerusalem. 3 Sedan slöt hela församlingen ett förbund med kungen i Guds tempel. Jojada sa till dem: ”Se, kungens son! Han ska regera, så som Herren har bestämt om Davids söner. 4 Gör så här: en tredjedel av er, de präster och leviter som går pass på sabbaten, ska stå på vakt vid trösklarna, 5 en tredjedel ska vara vid kungapalatset och en tredjedel vid Jesodporten. Och allt folket ska vara på förgårdarna till Herrens hus. 6 Ingen får gå in i Herrens tempel förutom prästerna och de tjänstgörande leviterna. De får gå in eftersom de är heliga. Men allt det övriga folket ska hålla vad Herren befallt. 7 Leviterna ska ställa sig runt kungen, varje man med vapen i handen. Om någon försöker tränga sig in i templet ska han dödas. Följ kungen vare sig han går ut eller in.”

8 Leviterna och hela Juda gjorde allt som prästen Jojada hade befallt dem. Var och en tog sina män, både de som skulle gå på vakten på sabbaten och de som skulle ha avlösning, för prästen Jojada gav ingen avdelning ledigt från tjänstgöring. 9 Och prästen Jojada gav befälen de spjut och sköldar, både stora och små, som hade tillhört kung David och som fanns i Guds tempel. 10 Han ställde upp allt folket, varje man med vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, vid altaret och mot tempelhuset, runt om kungen. 11 Sedan förde de ut kungasonen och satte kronan på honom och gav honom vittnesbördet. De gjorde Joash till kung. Jojada och hans söner smorde honom och ropade: ”Leve kungen!”

12 När Atalja hörde folkets rop då de skyndade fram och hyllade kungen, gick hon in i Herrens tempel till folket. 13 Hon tittade sig omkring och såg då att kungen stod vid sin pelare intill ingången. Befälen och trumpetarna stod bredvid kungen och allt folket i landet jublade och trumpeterna ljöd, och sångarna med sina instrument ledde hyllningssången. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: ”Förräderi! Förräderi!” 14 Men prästen Jojada lät befälen över truppstyrkan träda fram och sa till dem: ”För ut henne mellan leden! Och döda med svärd den som följer henne.” För prästen ville undvika att hon dödades i Herrens tempel. 15 Så grep de Atalja. Och hon gick genom Hästporten in i kungapalatset, och där dödades hon.

Jojadas reformer

16 Jojada slöt ett förbund mellan sig, allt folket och kungen: de skulle vara Herrens folk. 17 Så begav sig allt folket till Baals tempel och rev ner det. Altarna och gudabilderna krossade de. Och Mattan, Baals präst, dödade de framför altarna. 18 Jojada överlät tillsynen av Herrens tempel åt de levitiska prästerna, som David hade indelat i avdelningar för tjänstgöringen i Herrens tempel. De skulle frambära brännoffer åt Herren, så som det är föreskrivet i Moses lag, med jubel och sång efter Davids anvisningar. 19 Jojada ställde dörrvakterna vid portarna till Herrens tempel, så att ingen som på något sätt var oren skulle komma in. 20 Han tog med sig befälen, de förnämsta, de mäktigaste bland folket och allt folket i landet. De förde kungen ner från Herrens tempel och gick in i kungapalatset genom Övre porten. Och de satte kung Joash på kungatronen. 21 Allt folket i landet var glada och staden hade ro, för de hade dödat Atalja med svärd.

Nästa

Föregående

23:1-21. Jfr 2 Kung 11:4-21.

23:11. Leve kungen! Joash var kung 835-795 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt