ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 21

1 Joshafat gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Joram blev kung efter honom.

Joram kung i Juda

2 Joram hade bröder, söner till Joshafat. De hette Asarja, Jehiel, Sakarja, Asarjahu, Mikael och Shefatja. Alla dessa var söner till Joshafat, Israels kung. 3 Deras far gav dem många gåvor: silver, guld, andra dyrbarheter, samt befästa städer i Juda. Men kungadömet gav han åt Joram, för han var den förstfödde. 4 När Joram hade tagit över sin fars kungadöme säkrade han sin makt genom att mörda med svärd alla sina bröder samt några av Israels ledare.

5 Joram var trettiotvå år när han blev kung. Han regerade åtta år i Jerusalem. 6 Han vandrade i de israelitiska kungarnas fotspår, så som Ahabs hus hade gjort, för hans hustru var en dotter till Ahab. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. 7 Men Herren ville inte förgöra Davids hus på grund av det förbund han slutit med David. För han hade lovat att han och hans söner skulle ha en lampa för alltid.

8 I hans dagar revolterade Edom mot Juda och tog sig en egen kung. 9 Så Joram drog dit med sina befälhavare och alla sina vagnar. På natten gick han till angrepp mot edomiterna som hade omringat honom och vagnsbefälen. 10 Edom har revolterat mot Judas välde till denna dag. Vid samma tid revolterade även Libna mot Jorams välde, eftersom Joram hade övergett Jahve, sina fäders Gud. 11 Därtill uppförde Joram offerhöjder på bergen i Juda. Och han fick Jerusalems invånare att vara otrogna, och förde Juda på avvägar.

12 Det kom ett brev till honom från profeten Elia där det stod: ”Så säger Jahve, din far Davids Gud: Du har inte vandrat i fotspåren på din far Joshafat eller på Judas kung Asa. 13 Du har vandrat på samma väg som Israels kungar och fått Judas och Jerusalems invånare att vara otrogna, på samma sätt som Ahab. Och du har mördat dina bröder som hörde till din fars hus och som var bättre än du. 14 Lyssna! Herren ska slå ditt folk, dina söner, dina hustrur och allt du äger med en stor hemsökelse. 15 Och själv ska du drabbas av svåra sjukdomar, och en sjukdom i dina inälvor som gör att de till slut faller ut.”

16 Herren hetsade filisteerna och de araber som bodde nära kushiterna mot Joram. 17 De marscherade mot Juda och invaderade landet. De förde bort allt de fann i kungapalatset, likaså hans söner och hustrur, så att han inga söner hade kvar förutom Joahas, sin yngste son.

18 Herren slog sedan Joram med en obotlig sjukdom i inälvorna. 19 Det gick en tid. Och när två år hade gått föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen. Han dog i svåra plågor. Och hans folk tände ingen bål till hans ära, så som de hade gjort för hans fäder. 20 Joram var trettiotvå år när han blev kung. Han regerade åtta år i Jerusalem. Han gick bort, saknad av ingen. De begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna.

Nästa

Föregående

21:1-20. Jfr 2 Kung 8:16-24.

21:1. Joram var kung 848-841 f. Kr. 

21:7. lampa. En symbol för dynastin David och dess bevarande.

© Ragnar Blomfelt