ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 17

Joshafat kung i Juda

1 Efter Asa blev sonen Joshafat kung. Han stärkte sin ställning mot Israel. 2 Han placerade trupper i alla befästa städer i Juda, samt kommendanter i Juda och i de städer i Efraim som hans far Asa hade erövrat. 3 Herren var med Joshafat eftersom han vandrade de vägar som hans far David till en början hade gått. Han sökte inte baalerna, 4 utan sin fars Gud. Han följde Guds bud och levde inte som de gjorde i Israel. 5 Så Herren befäste kungadömet i hans hand. Hela Juda gav gåvor åt Joshafat, och han vann stor rikedom och ära. 6 Han var stolt över att gå Herrens vägar, och han avlägsnade också offerhöjderna och asherapålarna i Juda.

7 I sitt tredje regeringsår sände Joshafat ut sina ämbetsmän Ben-Hajil, Obadja, Sakarja, Netanel och Mikaja för att undervisa i Judas städer. 8 De åtföljdes av leviterna Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonatan, Adonia, Tobia och Tob-Adonia, därtill prästerna Elishama och Joram. 9 De undervisade i Juda. De hade Herrens lagbok med sig och reste runt till alla Judas städer och undervisade folket.

10 Fruktan för Herren kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda. Därför krigade de inte mot Joshafat. 11 Några av filisteerna kom till Joshafat med gåvor och med silver som skatt. Och araberna kom med småboskap till honom, 7700 baggar och 7700 bockar.

12 Joshafat blev allt mäktigare, och han byggde borgar och förrådsstäder i Juda. 13 Han hade stora förråd i Judas städer. Han hade också soldater, tappra krigsmän, i Jerusalem. 14 De var mönstrade efter deras fäders hus. De högsta befälen i Juda var: Adna, befälhavare över 300 000 tappra krigsmän, 15 vid hans sida Johanan, befälhavare över 280 000 man, 16 vid hans sida Amasja, Sikris son, som frivilligt ställt sig i Herrens tjänst och som hade 200 000 tappra krigsmän. 17 Från Benjamin: Eljada, en tapper krigare som hade 200 000 man beväpnade med båge och sköld, 18 och vid hans sida Josabad, som hade 180 000 krigsrustade män. 19 Dessa gjorde tjänst hos kungen. Därtill kom de som kungen hade placerat i de befästa städerna i hela Juda.

Nästa

Föregående

17:1. Joshafat. Betyder ’Jahve dömer’. Han var kung 872-848 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt