ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 14

1 Abia gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad. Hans son Asa blev kung efter honom. I hans dagar hade landet ro i tio år.

Asa kung i Juda

2 Asa gjorde det som var gott och rätt i Jahves, sin Guds, ögon. 3 Han avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna, krossade stoderna och högg ner asherapålarna. 4 Han uppmanade Juda att söka Jahve, sina fäders Gud, och att hålla lagen och buden. 5 Han avlägsnade också offerhöjderna och solstoderna från alla Judas städer. Och riket hade ro under honom.

6 Asa byggde befästa städer i Juda eftersom landet hade ro. Han låg inte i krig under dessa år, för Herren hade gett honom fred. 7 Så han sa till Juda: ”Låt oss bygga dessa städer och omge dem med murar och torn, portar och bommar. Landet är ännu vårt eftersom vi sökt Jahve vår Gud. Vi har sökt honom, och han har gett oss fred på alla sidor.” Så de byggde och lyckades väl. 8 Asa hade en armé på 300 000 man från Juda. De bar stora sköldar och spjut. Och från Benjamin 280 000 man. De bar små sköldar och var bågskyttar. Alla dessa var tappra krigare.

9 Kushiten Sera drog ut mot dem med en armé på en miljon man och trehundra vagnar. Han nådde fram till Maresha. 10 Asa drog ut mot honom och gick i ställning i Sefatas dal vid Maresha. 11 Då ropade Asa till Jahve sin Gud: ”Jahve, bara du kan bistå den svage mot den starke. Hjälp oss, Jahve vår Gud, för vi förlitar oss på dig, och i ditt namn har vi kommit emot denna skara. Jahve, du är vår Gud. Låt inte någon dödlig hindra dig.” 12 Då slog Herren kushiterna inför Asa och Juda så att kushiterna flydde. 13 Asa och hans folk förföljde dem till Gerar, och kushiterna föll till siste man. De nedgjordes av Herren och hans armé. Och folket tog ett stort byte. 14 Sedan attackerade de alla städer runt Gerar, eftersom skräck för Herren hade kommit över folket där. De plundrade alla städerna, för där fanns gott om byte. 15 De förstörde också boskapsskjulen och förde bort kameler och får i mängd. Sedan återvände de till Jerusalem.

Nästa

Föregående

14. Jfr 1 Kung 15:9-24.

14:1. Asa var kung 911-870 f. Kr.

14:9. Kushiten Sera. Från nutida Etiopien/Sudan.

© Ragnar Blomfelt