ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 13

Abia kung i Juda. 

1 I kung Jerobeams artonde regeringsår blev Abia kung i Juda. 2 Han regerade tre år i Jerusalem. Hans mor hette Mikaja, dotter till Uriel från Gibea.

Abia och Jerobeam låg i krig med varandra. 3 Abia började kriget med en armé av tappra krigsmän, 400 000 utvalda män. Och Jerobeam ställde upp till strid mot honom med 800 000 utvalda tappra krigare.

4 Abia steg upp på berget Semarajim i Efraims bergsbygd och sa: ”Lyssna på mig, Jerobeam och hela Israel! 5 Begriper ni inte att Jahve, Israels Gud, gav kungadömet över Israel åt David och hans söner till evig tid, genom ett saltförbund? 6 Men Jerobeam, Nebats son, som stod i tjänst hos Salomo, Davids son, reste sig och gjorde uppror mot sin herre. 7 En pöbelhop slöt sig till honom och fick makt över Rehabeam, Salomos son. Rehabeam var ung och svag och förmådde inte stå emot dem. 8 Och nu påstår ni att ni kan stå emot Herrens kungadöme som tillhör Davids söner eftersom ni är så många och har hos er de guldkalvar som Jerobeam gjorde till gudar åt er. 9 Ni har ju fördrivit Herrens präster, Arons söner, och leviterna och själva skaffat er präster precis som andra folk. Vem som än dyker upp med en ungtjur och sju baggar för att bli prästvigd, får bli präst åt dessa icke-gudar. 10 Men vår Gud är Jahve, och vi har inte övergett honom. De präster som tjänstgör inför Jahve är Arons söner, och leviterna sköter sin tjänst. 11 Varje morgon och kväll frambär de åt Jahve brännoffer och väldoftande rökelse. Och de ordnar med närvarobröden på bordet av rent guld och med guldljusstaken, så att dess lampor lyser varje kväll. För vi håller vad Jahve vår Gud befallt oss. Men ni har övergett honom. 12 Lyssna! Gud är med oss som vårt huvud. Och hans präster ska trumpeta till strid mot er. Israels söner, kriga inte mot Jahve, era fäders Gud, för ni kommer inte att lyckas.”

Juda besegrar Israel

13 Men Jerobeam hade låtit omringa dem och lagt ett bakhåll. Så Israel stod nu framför Judas män och låg samtidigt i bakhåll. 14 När Juda vände sig om och såg att de angreps både framifrån och bakifrån ropade de till Jahve, och prästerna blåste i trumpeterna. 15 Judas män höjde ett krigsrop. Och när de ropade slog Gud Jerobeam och hela Israel inför Abia och Juda. 16 Israels söner flydde för Juda. Gud gav dem i deras hand. 17 Abia och hans folk slog dem med en stor slakt, en halv miljon av Israels unga män stupade. 18 Israels söner blev underkastade den gången, medan Judas söner fick övertaget eftersom de förlitade sig på Jahve, sina fäders Gud. 19 Abia förföljde Jerobeam och erövrade följande städer från honom: Betel med landsorter, Jeshana med landsorter och Efron med landsorter. 20 Jerobeam återfick ingen makt så länge Abia levde. Och Herren slog Jerobeam så att han dog.

21 Men Abia stärkte sin ställning. Han tog sig fjorton hustrur och blev far till tjugotvå söner och sexton döttrar. 22 Abias verksamhet i övrigt, det han sa och gjorde, är nedtecknat i profeten Iddos utläggning.

Nästa

Föregående

13. Jfr 1 Kung 15:1-8.

13:1. Abia. Betyder ’Jahve är min fader’. Han var kung 914-911 f. Kr.

13:5. saltförbund. Ett permanent förbund, 4 Mos 18:19.

13:17. Inbördeskrig förekom även under andra tider, se t.ex. Dom 12:1-6 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt