ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 12

Egypten angriper Juda

1 När Rehabeams kungadöme var säkrad och hans ställning var stark, övergav han och hela Israel Herrens lag. 2 Under kung Rehabeams femte regeringsår marscherade Egyptens kung Shishak upp mot Jerusalem, eftersom folket hade varit otrogna mot Herren. 3 Han kom med 1200 vagnar, 60000 ryttare och en oräknelig skara som följde honom från Egypten: libyer, suckeer och kushiter. 4 Han intog de befästa städerna i Juda och nådde fram till Jerusalem.

5 Profeten Shemaja kom till Rehabeam och till Judas ledare, som på grund av Shishak hade samlats i Jerusalem. Shemaja sa till dem: ”Så säger Herren: Ni har övergett mig. Därför har jag övergett er i Shishaks hand.” 6 Då ödmjukade sig Israels ledare och kungen, och sa: ”Herren är rättfärdig.” 7 När Herren såg att de ödmjukade sig kom Herrens ord till Shemaja: ”De har ödmjukat sig, så jag ska inte fördärva dem utan snart befria dem. Jag ska inte ösa min vrede över Jerusalem genom Shishaks hand. 8 Men de ska bli hans tjänare, och då förstå skillnaden mellan att tjäna mig och att tjäna främmande kungadömen.”

9 Så Egyptens kung Shishak drog upp mot Jerusalem. Han tog skatterna i Herrens tempel och i kungapalatset. Han stal allt, även de guldsköldar som Salomo låtit göra. 10 I deras ställe lät kung Rehabeam göra kopparsköldar, som han anförtrodde befälet för livvakten som höll vakt vid ingången till kungapalatset. 11 Så ofta kungen gick till Herrens tempel kom livvakten och bar sköldarna. Sedan återförde de dem till vaktrummet.

12 Eftersom Rehabeam ödmjukade sig vände sig Herrens vrede ifrån honom. Så han fördärvade inte helt och hållet. Det fanns trots allt något gott i Juda.

Rehabeams regering

13 Kung Rehabeam stärkte sin ställning i Jerusalem och fortsatte att regera. Han var fyrtioett år när han blev kung. Han regerade sjutton år i Jerusalem, den stad som Jahve utvalde bland alla Israels stammar för att där placera sitt namn. Hans mor hette Naama och var från Ammon. 14 Rehabeam gjorde det som var ont, för han vände inte sitt hjärta till att söka Herren.

15 Rehabeams verksamhet i övrigt, från början till slut, är nedtecknat i profeten Shemajas och siaren Iddos krönikor, med släkttavlor. Rehabeam och Jerobeam låg ständigt i krig med varandra.

16 Rehabeam gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad. Hans son Abia blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt