ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 10

Riket delas

1 Rehabeam begav sig till Shekem, för hela Israel hade gått dit för att göra honom till kung. 2 Jerobeam, Nebats son, fick höra om det i Egypten dit han hade flytt undan kung Salomo. Så Jerobeam återvände från Egypten. 3 De sände bud och kallade honom tillbaka. Då kom Jerobeam med hela Israel och sa till Rehabeam: 4 ”Din far lade ett tungt ok på oss. Men lätta du nu det hårda arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så ska vi tjäna dig.” 5 Han svarade: ”Kom tillbaka till mig om tre dagar.” Och folket gick.

6 Kung Rehabeam rådgjorde med de äldste som stått i tjänst hos hans far Salomo medan han levde. Han frågade: ”Vad råder ni mig att svara detta folk?” 7 De svarade: ”Om du visar dig god och tillmötesgående mot detta folk och ger dem vänliga svar, då kommer de att bli dina tjänare för alltid.” 8 Men Rehabeam förkastade rådet från de äldste. Han rådgjorde istället med de unga män som växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. 9 Han frågade dem: ”Vilket svar råder ni oss att ge detta folk som bett mig att lätta det ok som min far lagt på dem?” 10 De unga männen som växt upp med honom svarade: ”Säg så här till detta folk som sagt att din far gjorde deras ok tungt och som vill att du ska lätta på det. Svara så här: Min lem är grövre än min fars midja. 11 Och nu, min far lade ett tungt ok på er, men jag ska göra ert ok ännu tyngre! Min far tuktade er med piska, men jag ska tukta er med skorpioner!”

12 Den tredje dagen kom Jerobeam med allt folket till Rehabeam, så som kungen hade sagt: ”Kom tillbaka till mig om tre dagar.” 13 Då gav kungen dem ett hårt svar. Kung Rehabeam förkastade rådet från de äldste. 14 Han följde de unga männens råd och sa: ”Min far gjorde ert ok tungt, men jag ska göra det ännu tyngre! Min far tuktade er med piska, men jag ska tukta er med skorpioner!”

15 Kungen lyssnade alltså inte till folket. Det som hände var från Gud, för att det ord skulle uppfyllas som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Shilo.

16 När hela Israel förstod att kungen inte ville lyssna på dem, svarade folket honom: ”Vad har vi för del i David? Vi har ingen arvslott i Jishajs son. Varje man till sitt tält, Israel! Se nu efter ditt eget hus, David!” Därefter gick hela Israel hem igen. 17 Men Rehabeam regerade över de Israels söner som bodde i Judas städer. 18 Sedan sände kung Rehabeam ut Hadoram, som var ansvarig för tvångsarbetena. Men Israels söner stenade honom till döds. Kung Rehabeam däremot rusade upp i sin vagn och flydde till Jerusalem. 19 Så revolterade Israel mot Davids hus. Och så är det än i dag.

Nästa

Föregående

10. Jfr 1 Kung 12.

10:1. Rehabeam var kung 930-915 f. Kr.

10:1. Shekem. Stad i västra Manasse mellan bergen Ebal och Gerizim, cirka 5 mil norr om Jerusalem. Staden var tidigt ett religiöst centrum.

10:15. för att det ord skulle uppfyllas. Se 1 Kung 11:29-32.

© Ragnar Blomfelt