FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 8

Israel begär en kung

1 När Samuel blev gammal satte han sönerna till domare över Israel. 2 Hans förstfödde hette Joel och den andre hette Abia. De var domare i Beer-Sheba. 3 Men sönerna följde inte i Samuels fotspår. Istället vek de av och sökte mammon. De tog mutor och förvrängde rättvisan.

4 Då samlades Israels alla äldste och kom till Samuel i Rama, 5 och sa till honom: ”Lyssna, du är gammal och dina söner följer inte i dina fotspår. Sätt därför en kung till att styra över oss, som det är hos alla andra folk.” 6 Det var enligt Samuel ett uselt förslag när de sa: ”Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till Herren, 7 som svarade: ”Gör allt vad folket begär av dig! För det är inte dig de har förkastat, det är mig de har förkastat som deras kung. 8 Så har de alltid betett sig, från den dag jag förde dem upp från Egypten till denna dag. De har övergett mig och dyrkat andra gudar. Och så gör de nu mot dig. 9 Nu ska du lyssna till dem. Men du måste varna dem och göra klart för dem kungens rättigheter när han regerar över dem.”

10 Samuel återgav till folket, som hade begärt en kung av honom, alla Herrens ord. 11 Han sa: ”Följande rättigheter får den kung som ska regera över er: Han ska ta era söner ut till sina vagnar och hästar, eller till att springa framför hans vagn. 12 Han ska låta en del bli befäl över tusen och över femtio, andra får plöja hans åkrar och bärga hans skörd, andra får tillverka hans krigsvapen och tillbehören till vagnarna. 13 Han ska ta era döttrar till att göra salvor, laga mat och baka. 14 Han ska ta era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar och ge åt sina tjänare. 15 Han ska ta tionde av er säd och era vinskördar och ge åt sina hovmän och tjänare. 16 Han ska ta era tjänare och tjänarinnor och era bästa unga män liksom era åsnor till att utföra hans verk. 17 Han ska ta tionde av er småboskap. Och ni själva ska bli hans slavar. 18 När dagen kommer då ni ropar på grund av er kung som ni valt åt er, då ska Herren inte svara er.”

19 Men folket vägrade lyssna till Samuel, och sa: ”Nej, vi vill ha en kung över oss! 20 Då blir vi som alla andra folk. Vår kung ska skipa rätt åt oss. Han ska dra ut framför oss och föra våra krig.” 21 Samuel lyssnade på allt vad folket sa och framförde det till Herren, 22 som sa till Samuel: ”Lyssna till deras ord och låt dem få en kung.” Och Samuel sa till Israels män: ”Gå hem, var och en till sin stad.”

Nästa

Föregående

8:3. mammon. Rikedom.

8:5. som det är hos alla andra folk. Detta var huvudskälet till att folket ville ha en kung (även v. 20).

8:22. låt dem få en kung. Israel hade en kung i Gud (Jes 33:22). Men lagen tillät folket att skaffa sig en jordisk kung (5 Mos 17:14-20, jfr 1 Mos 17:6). Vid denna tid innebar det dock ett förkastande av Gud, 1 Sam 10:19, 12:12-19. I Israel/Juda skulle en stor majoritet av kungarna komma att bli onda.

© Ragnar Blomfelt