FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 7

1 Då kom Kirjat-Jearims män och hämtade Herrens ark. De förde den in i Abinadabs hus på höjden och invigde hans son Eleasar till att handha Herrens ark.

Samuel domare över Israel

2 Från den dagen då arken fick sin plats i Kirjat-Jearim gick det hela tjugo år. Allt folket i Israel längtade efter Herren. 3 Samuel sa till hela Israels hus: ”Om ni vänder om till Herren av hela ert hjärta måste ni avlägsna de främmande gudarna och ashtarterna! Vänd era hjärtan till Jahve och tjäna endast honom. Då ska han rädda er ur filisteernas våld.” 4 Då gjorde Israels söner sig av med baalerna och ashtarterna och tjänade endast Jahve.

5 Samuel sa: ”Samla hela Israel till Mispa. Jag ska be till Herren för er.” 6 Då samlades de i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför Herren. De fastade den dagen och sa: ”Vi har syndat mot Herren.” Och Samuel dömde Israels söner i Mispa.

7 Så fort filisteerna hörde att Israels söner hade samlats i Mispa drog filisteernas furstar upp mot Israel. När Israels söner hörde det blev de rädda för filisteerna. 8 Israels söner sa till Samuel: ”Upphör inte att ropa till Jahve vår Gud för oss, så att han räddar oss från filisteernas våld.” 9 Då tog Samuel ett dilamm och frambar det som ett helt brännoffer åt Herren. Han ropade till Herren för Israel, och Herren bönhörde honom. 10 Medan Samuel frambar brännoffret ryckte filisteerna fram för att attackera Israel. Men Herren dånade med ett starkt åskväder över filisteerna på den dagen och orsakade panik bland dem. De besegrades av Israel, 11 vars män drog ut från Mispa och förföljde filisteerna och nedgjorde dem ända till trakten nedanför Bet-Kar.

12 Sedan tog Samuel en sten som han reste mellan Mispa och Shen. Han kallade stenen Ebenezer, och sa: ”Hittills har Herren hjälpt oss.” 13 Så blev filisteerna kuvade och kom inte in i Israel mer. Herrens hand var emot filisteerna så länge Samuel levde. 14 Städerna som filisteerna hade erövrat från Israel återtog Israel, från Ekron till Gat. Även områden omkring dem räddade Israel tillbaka från filisteernas hand. Det blev även fred mellan Israel och amoreerna.

15 Samuel var domare i Israel så länge han levde. 16 Varje år reste han runt mellan Betel, Gilgal och Mispa. På alla dessa platser skipade han rätt i Israel. 17 Sedan återvände han till Rama, som var hans hem. Där skipade han rätt i Israel, och där byggde han ett altare åt Herren.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt