FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 6

Arken åter till Israel

1 Herrens ark befann sig i filisteernas land i sju månader. 2 Då kallade filisteerna till sig präster och spåmän och sa: ”Vad ska vi göra med Herrens ark? Säg oss hur vi ska sända den tillbaka till dess plats.” 3 De svarade: ”Om ni vill sända iväg Israels Guds ark ska ni inte sända bort den utan gåvor. Ge honom åtminstone ett skuldoffer. Då ska ni botas, och ni ska förstå varför hans hand inte viker ifrån er.”

4 De frågade: ”Vad för slags skuldoffer ska vi sända honom?” De svarade: ”Fem tumörer av guld och fem råttor av guld, efter antalet av filisteernas furstar, för samma plåga har drabbat er alla och era furstar. 5 Gör avbildningar av era tumörer och av råttorna som fördärvar ert land. Ge så ära åt Israels Gud. Kanske lättar han då sin hand över er och era gudar och ert land. 6 Varför förhärdar ni era hjärtan likt farao och egyptierna? Efter att Gud handlat grymt mot dem, släppte de då inte israeliterna och lät dem gå?

7 Så gör nu en ny vagn, och ta två kor som har kalvat och aldrig gått under ett ok. Spänn korna för vagnen, och ta kalvarna ifrån dem och för dem hem. 8 Ställ Herrens ark på vagnen. Lägg ner guldföremålen som ni ger honom som skuldoffer i ett skrin bredvid arken. Sänd sedan iväg vagnen. 9 Observera om den tar vägen till sitt eget område, till Bet-Shemesh. Då var det Herren som vållade oss denna hemska ofärd. Men annars vet vi att det inte var hans hand som slog oss utan det drabbade oss av en ren tillfällighet.”

10 Männen gjorde så. De tog två kor som hade kalvat och spände dem för vagnen. Men kornas kalvar stängde de in hemma. 11 De ställde Herrens ark på vagnen och även skrinet med guldråttorna och avbildningarna av tumörerna. 12 Korna gick raka vägen mot Bet-Shemesh. De höll sig till vägen och gick där råmande utan att vika av vare sig till höger eller vänster. Filisteernas furstar följde efter dem till gränsen mot Bet-Shemesh.

13 I Bet-Shemesh höll folket på med veteskörd i dalen. När de såg upp fick de syn på arken. Och de blev glada när de såg den. 14 Vagnen kom till åkern som tillhörde Josua från Bet-Shemesh. Där stannade den vid en stor sten. Då högg de upp träet från vagnen och offrade korna som brännoffer åt Herren. 15 Leviterna tog ner Herrens ark samt skrinet med guldföremålen som fanns där bredvid, och placerade dem på den stora stenen. Männen i Bet-Shemesh frambar på den dagen brännoffer och slaktoffer åt Herren. 16 När filisteernas fem furstar hade bevittnat detta återvände de samma dag till Ekron.

17 Som skuldoffer åt Herren hade filisteerna skickat tillbaka en tumör av guld för varje stad: Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gat och Ekron. 18 Råttorna av guld var lika många som filisteernas alla städer under de fem furstarna, både befästa städer och byar på landet. Den stora stenen där de placerade Herrens ark finns kvar än i dag på Josuas åker i Bet-Shemesh.

19 Gud slog männen i Bet-Shemesh för att de hade sett in i Herrens ark. Herren slog av folket 50 070 man. Folket sörjde över att Herren hade slaktat så många bland dem.

20 Männen i Bet-Shemesh sa: ”Vem kan bestå inför Jahve, denne helige Gud? Och till vem ska arken gå härifrån?” 21 De sände bud till invånarna i Kirjat-Jearim och sa: ”Filisteerna har sänt tillbaka Herrens ark. Kom ner hit och hämta upp den till er.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt