FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 4

Filisteerna tar förbundsarken

1 Samuels ord kom till hela Israel. Och Israel drog ut för att kriga mot filisteerna. De slog läger vid Ebenezer medan filisteerna slog läger vid Afek. 2 Filisteerna ställde upp sig mot Israel. Striden intensifierades och israeliterna besegrades av filisteerna, som nedgjorde omkring fyratusen man på slagfältet. 3 När truppen återkom till lägret sa Israels äldste: ”Varför slog Herren oss i dag inför filisteerna? Låt oss hämta Herrens förbundsark från Shilo. Den ska vara ibland oss och rädda oss från våra fienders våld. 4 Så folket sände män till Shilo. De hämtade förbundsarken som tillhör härskarornas Herre, han som tronar på keruberna. Elis båda söner Hofni och Pinehas var där med Guds förbundsark.

5 När Herrens förbundsark kom in i lägret höjde alla israeliterna ett jubelrop så att marken skalv. 6 Filisteerna hörde jubelropet och sa: ”Varför detta jubelrop i hebreernas läger?” De fick veta att Herrens ark hade kommit in i lägret. 7 Då blev de rädda, för de tänkte: ”Det har kommit gudar in i lägret.” De sa: ”Vi är fördömda! Något sådant har aldrig hänt förut. 8 Vi är fördömda! Vem kan rädda oss från dessa mäktiga gudar? Det var ju dessa gudar som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen. 9 Men var starka som män, filisteer! Annars blir ni slavar åt hebreerna liksom de var slavar åt er. Kämpa nu som män!”

10 Filisteerna gick till attack och israeliterna besegrades och varje man flydde till sitt tält. Det blev en väldig slakt, trettiotusen israeliska fotsoldater föll. 11 Guds ark erövrades, och Elis båda söner Hofni och Pinehas dödades.

Eli dör och I-Kabod föds

12 En man ur Benjamins stam sprang från slagfältet och kom samma dag till Shilo. Han hade sönderrivna kläder och jord på huvudet. 13 När han kom fram satt Eli på sin stol vid vägkanten och vaktade, för han var utom sig av oro för Guds ark. Så snart mannen kom in i staden och rapporterade, skrek hela staden. 14 När Eli hörde ropen sa han: ”Varför detta oväsen?” Mannen skyndade sig dit och rapporterade för Eli. 15 Eli var nittioåtta år. Han hade starr och kunde inte se.

16 Mannen sa till Eli: ”Jag kommer från slagfältet. Jag flydde därifrån i dag.” Eli frågade: ”Vad har hänt, min son?” 17 Budbäraren svarade: ”Israel flydde för filisteerna. Det blev en väldig slakt bland folket. Dina båda söner Hofni och Pinehas är döda. Och Guds ark erövrades.” 18 Så fort han nämnde Guds ark föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten. Och gammal och överviktig som han var bröt han nacken och dog. Eli hade varit domare i Israel i fyrtio år.

19 Elis sonhustru, Pinehas hustru, var med barn och skulle snart föda. Hon fick höra att Guds ark var erövrad och att hennes svärfar och make var döda. Då kom värkarna över henne. Hon kollapsade och födde sitt barn. 20 Vid hennes dödsstund sa kvinnorna omkring henne: ”Var inte rädd, du har fött en son.” Men hon varken svarade eller brydde sig. 21 Hon gav pojken namnet I-Kabod, och sa: ”Härligheten är borta från Israel”. Eftersom Guds ark hade erövrats och hennes svärfar och make var döda, 22 sa hon: ”Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är erövrad.”

Nästa

Föregående

4:1. filisteerna. Se kommentar till 1 Mos 10:14.

4:3. Herrens förbundsark. Se beskrivningen i 2 Mos 25:10-22. Arken symboliserade Guds närvaro bland sitt folk.

4:4. keruberna. En slags änglavarelser. De fanns avbildade över försoningslocket (2 Mos 25:18).

© Ragnar Blomfelt