FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 28

1 Det hände i de dagarna att filisteerna samlade sina arméer för att gå i krig mot Israel. Akish sa till David: ”Du förstår väl att du och dina män måste dra ut och strida med mig?” 2 David svarade Akish: ”Javisst, du ska bli varse vad din tjänare duger till.” Akish sa: ”Okej, du ska alltid få vara min livvakt.”

Saul hos mediet i En-Dor

3 Samuel var nu död. Hela Israel hade sörjt och begravt honom i hans egen stad Rama. Och Saul hade drivit bort medier och spiritister från landet.

4 Filisteerna samlades och slog läger vid Shunem. Och Saul samlade hela Israel och slog läger på berget Gilboa. 5 Men när Saul såg filisteernas läger blev han så skräckslagen att hjärtat rusade. 6 Saul bad Herren om råd. Men Herren svarade honom inte, varken i drömmar eller genom urim eller profeter. 7 Då sa Saul till sina tjänare: ”Sök upp ett kvinnligt medium åt mig, så ska jag gå och rådfråga henne.” Hans tjänare svarade: ”Det finns ett medium i En-Dor.”

8 Saul förklädde sig och gav sig iväg med två av sina män. De kom till kvinnan om natten, och han sa: ”Kalla på en ande åt mig, och mana fram åt mig den jag nämner för dig.” 9 Men kvinnan sa: ”Du vet ju vad Saul har gjort! Han har avlägsnat medier och spiritister från landet. Varför lägger du ut en dödlig snara för mig?” 10 Saul gav henne sin ed vid Herren: ”Så sant Herren lever, du ska inte straffas för denna sak.” 11 Då frågade kvinnan: ”Vem ska jag mana fram åt dig?” Han svarade: ”Mana fram Samuel åt mig.” 12 Men när kvinnan fick se Samuel skrek hon i högan sky och sa till Saul: ”Varför har du bedragit mig? Du är ju Saul!” 13 Kungen sa: ”Var inte rädd! Vad ser du?” Kvinnan svarade: ”Jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden.” 14 Saul frågade henne: ”Hur ser han ut?” Hon svarade: ”Det är en gammal man som stiger upp insvept i en mantel.” Saul förstod att det var Samuel och böjde sig med ansiktet mot marken i respekt.

15 Samuel sa till Saul: ”Varför har du stört mig och manat fram mig?” Saul svarade: ”Jag är i stor nöd. Filisteerna krigar mot mig. Och Gud har lämnat mig och svarar mig inte längre, varken genom profeter eller i drömmar. Därför har jag kallat på dig för att du ska tala om för mig vad jag ska ta mig till.” 16 Samuel svarade: ”Varför rådfrågar du mig när nu Herren har övergett dig och blivit din fiende? 17 Herren har gjort vad han sa genom mig: han har ryckt riket ur din hand och gett det åt en annan, till David. 18 Eftersom du inte lydde Herren och inte verkställde hans brinnande vrede över Amalek, har Herren i dag gjort dig detta. 19 Herren ska ge både dig och Israel i filisteernas hand. I morgon ska du och dina söner vara hos mig. Även Israels armé ska Herren ge i filisteernas hand.”

20 Genast föll då Saul raklång till marken, skräckslagen av Samuels ord. Han var också helt kraftlös eftersom han inte hade ätit på ett dygn. 21 Kvinnan gick fram till Saul. Och när hon såg hur förfärad han var sa hon: ”Lyssna, din tjänarinna gjorde som du sa. Med risk för mitt liv gjorde jag vad du bad mig om. 22 Var snäll och lyssna nu på din tjänarinna och låt mig sätta fram lite mat åt dig. Du behöver äta och få kraft innan du går härifrån.” 23 Men han vägrade och sa: ”Jag vill inte äta.” Både hans tjänare och kvinnan bad honom då så enträget att han gjorde som de sa. Han reste sig från marken och satte sig på bädden. 24 Kvinnan hade i huset en gödkalv som hon skyndsamt slaktade. Så tog hon mjöl och knådade det och bakade osyrat bröd. 25 Sedan satte hon fram det åt Saul och hans tjänare, och de åt. Samma natt bröt de upp och drog sin väg.

Nästa

Föregående

28:6. urim. Se kommentar till 2 Mos 28:30.

28:7. Sök upp ett kvinnligt medium. Vilket var förbjudet, 3 Mos 19:31, 5 Mos 18:10-11. Detta var en orsak till hans död, 1 Krön 10:13-14.

28:18. Eftersom du inte lydde Herren. Se 15:1-3, 7-9. 

© Ragnar Blomfelt