FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 27

David flyr till filisteerna

1 David tänkte: ”En dag kommer mitt liv att tas genom Sauls hand. Det är bäst att jag flyr till filisteernas land. Då ska Saul förtvivla och sluta söka mig över hela Israels område, och jag undkommer hans hand.” 2 Så David bröt upp och drog med sina sexhundra man över till kungen i Gat, Akish, Maoks son. 3 Han slog sig ner hos Akish i Gat med sina män, var och en med sin familj. David hade med sig sina båda hustrur, Ahinoam från Jisreel och Abigail från Karmel, Nabals änka. 4 När Saul fick höra att David hade flytt till Gat upphörde han att söka efter honom.

5 David sa till Akish: ”Om jag har din välvilja, låt mig då få en plats i någon stad ute på landet där jag kan bo. Varför skulle din tjänare bo här i kungastaden hos dig?” 6 Den dagen gav Akish honom Siklag. Och därför hör Siklag än i dag till Judas kungar. 7 I ett år och fyra månader bodde David i filisteernas land.

8 David och hans män drog ut på plundringståg mot geshureerna, girsiterna och amalekiterna. Dessa folk bodde sedan gammalt där i landet, fram emot Shur och till Egypten. 9 När David härjade i landet lät han varken män eller kvinnor leva. Men han tog med sig får, kor, åsnor, kameler och kläder och återvände till Akish. 10 När Akish frågade: ”Var har ni plundrat i dag?” svarade David: ”I Judas del av Negev”, eller: ”I jerachmeeliternas del av Negev”, eller: ”I keniternas del av Negev.” 11 David lät varken män eller kvinnor leva och komma till Gat, för han tänkte: ”De kommer annars att berätta om oss och säga: Så har David gjort och så har han alltid betett sig när han bott i filisteernas land.” 12 Så Akish trodde på David och tänkte: ”Han har gjort sig helt vidrig bland sitt folk Israel och kommer att bli min tjänare för alltid.”

Nästa

Föregående

27:8. geshureerna. Jos 13:1-2. girsiterna. Nämns bara här i Bibeln. amalekiterna. 2 Mos 17:16, 5 Mos 25:17-19.

© Ragnar Blomfelt