FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 21

David äter av det heliga brödet

1 David kom till prästen Ahimelek i Nob. När  Ahimelek mötte David frågade han oroligt: ”Varför kommer du ensam utan någon med dig?” 2 David svarade prästen Ahimelek: ”Kungen har gett mig ett uppdrag, men han sa åt mig att inte låta någon få veta något om det uppdrag som han sänt mig att utföra. Och mitt manskap har jag anvisat till ett särskilt ställe. 3 Vad har du till hands? Låt mig få fem bröd eller det som finns.” 4 Prästen svarade: ”Vanligt bröd har jag inte, bara heligt bröd, om nu dina män avhållit sig från kvinnor.” 5 David sa: ”Jag försäkrar, kvinnor har varit skilda från oss i flera dagar. När jag drar ut är männens kroppar heliga även under vanliga uppdrag. Hur mycket mer då inte i dag?” 6 Så prästen gav honom heligt bröd. För det fanns inget annat bröd än närvarobröden, som hade legat inför Herrens ansikte men ersatts av nybakat bröd samma dag.

7 En av Sauls tjänare befann sig där den dagen och hölls i förvar inför Herren. Det var Doeg från Edom, den främste av Sauls herdar.

8 David frågade Ahimelek: ”Har du något spjut eller svärd till hands här? Jag fick inte med mig mitt eget svärd eller mina andra vapen, eftersom kungens uppdrag var så brådskande.” 9 Prästen svarade: ”Svärdet som tillhörde filistén Goliat som du fällde i Terebintdalen finns bakom efoden insvept i en mantel. Vill du ha det, så ta det. Något annat har jag inte.” David sa: ”Ge mig det! Det är enastående.”

David flyr till Gat

10 Samma dag bröt David upp och flydde för Saul. Han kom till Akish, kungen i Gat. 11 Akishs tjänare sa till honom: ”Är det inte David, landets kung? Är det inte om honom de sjunger när de dansar: ”Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen.”

12 David tog starkt intryck av dessa ord och blev mycket rädd för kung Akish i Gat. 13 Därför förställde han sig inför dem och spelade vansinnig så fort de tog i honom. Han klottrade på dörrarna i porten och dreglade i skägget. 14 Då sa Akish till sina tjänare: ”Ni ser ju att karln är vansinnig, så varför för ni honom till mig? 15 Har jag så ont om galningar att ni måste föra den där idioten inför mig? Skulle en sådan få komma in i mitt hus?”

Nästa

Föregående

21:4. heligt bröd. 3 Mos 24:5-9. 

21:6. Jesus hänvisar till denna händelse i Matt 12:1-4.

21:10. Gat. En filisteisk stad.

21:13. Jfr Ps 34:1, 56:1.

© Ragnar Blomfelt