FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 19

Saul försöker åter döda David

1 Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son Jonatan tyckte mycket om David. 2 Så Jonatan sa till David: ”Min far Saul har för avsikt att döda dig. Var på din vakt i morgon bitti. Håll dig undan och finn ett gömställe. 3 Själv ska jag gå ut och ställa mig bredvid min far på fältet där du är. Jag ska tala med min far om dig, och får jag reda på något så ska jag berätta för dig.” 4 Jonatan talade väl om David med sin far Saul och sa: ”Kungen bör inte synda mot sin tjänare David, för han har inte syndat mot dig. Det han gjort har varit till stor nytta för dig. 5 Han riskerade sitt liv när han fällde filistén, och Herren gav hela Israel en stor seger. Du såg det och blev glad. Så varför skulle du synda mot oskyldigt blod genom att döda David utan anledning?” 6 Saul lyssnade till Jonatan och svor: ”Så sant Herren lever, han ska inte dödas.” 7 Och Jonatan kallade på David och berättade för honom allt som hade sagts. Sedan tog Jonatan med sig David till Saul, och han tjänade honom som förut.

8 Krig bröt ut igen. Så David drog ut och stred mot filisteerna. Han fällde dem genom en stor slakt så att de flydde för honom.

9 Från Herren kom en ond ande över Saul. Det hände när han satt i sitt hus med spjutet i handen medan David spelade. 10 Då försökte Saul spetsa David med spjutet vid väggen. Men David vek undan för Saul och spjutet gick in i väggen. David flydde och undkom. Samma natt 11 sände Saul några män till Davids hus för att bevaka honom och döda honom på morgonen. Men Davids hustru Mikal varnade honom: ”Om du inte sätter dig i säkerhet i natt blir du en död man i morgon!” 12 Så hon firade ner David genom fönstret, och han flydde och undkom. 13 Sedan tog Mikal husguden och lade den i sängen. Hon lade en getfäll vid huvudändan och lade täcket ovanpå. 14 När Saul sände män för att hämta David sa hon att han låg sjuk. 15 Då sände Saul dit männen för att själva gå in till David. Han sa: ”Bär honom i sängen hit till mig så att jag kan döda honom.” 16 Men när männen kom in såg de husguden som låg i sängen och getfällen vid huvudändan. 17 Saul sa till Mikal: ”Varför bedrog du mig så här och hjälpte min fiende att undkomma?” Mikal svarade: ”Han sa åt mig att hjälpa honom iväg för annars skulle han döda mig.” 

Många som profeterar

18 När David hade flytt och undkommit begav han sig till Samuel i Rama. David berättade för honom allt vad Saul hade gjort mot honom. Sedan gick han med Samuel till Najot och slog sig ner där. 19 Saul fick veta att David befann sig i Najot vid Rama. 20 Då sände Saul dit män för att gripa David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och Samuel stå där som deras ledare, kom Guds Ande över männen så att även de profeterade. 21 När Saul fick veta det sände han dit andra män, och även de profeterade. Saul sände dit män en tredje gång, och även de profeterade. 22 Då begav han sig själv till Rama. När han kom till den stora brunnen i Seku frågade han var Samuel och David befann sig. En man svarade att de var i Najot i Rama. 23 Då gick han till Najot i Rama. Och Guds Ande kom även över honom, så han gick och profeterade hela vägen fram till Najot i Rama. 24 Även han kastade av sig kläderna, och även han profeterade inför Samuel. Han blev liggande naken hela den dagen och hela natten. Därför säger folk: ”Är Saul också bland profeterna?”

Nästa

Föregående

19:11. Jfr Ps 59:1.

19:20-24. Att alla dessa män profeterade innebar sannolikt att Guds Ande kom över dem så starkt att de började be till och lovsjunga Gud och tala uppmuntrande och vägledande till varandra så som Anden ingav dem.

© Ragnar Blomfelt