FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 16

David blir smord till kung

1 Herren sa till Samuel: ”Hur länge ska du vara bedrövad över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och gå! Jag sänder dig till Jishaj i Betlehem, för jag har utsett åt mig en av hans söner till kung.” 2 Samuel svarade: ”Skulle jag gå dit? Får Saul höra det dödar han mig.” Herren sa: ”Ta med dig en kviga och säg att du kommer för att offra åt Herren, 3 och bjud sedan in Jishaj till offret. Jag ska låta dig veta vad du ska göra. Och du ska smörja åt mig den jag säger dig.”

4 Samuel gjorde som Herren sa. När han kom till Betlehem mötte honom stadens äldste och de frågade nervöst: ”Kommer du i fredliga avsikter?” 5 Han svarade: ”Ja, med fred. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret.” Och han helgade Jishaj och hans söner och bjöd dem till offret. 6 När de kom dit fick Samuel syn på Eliab, och tänkte: ”Det är säkert Herrens smorde som står här inför Herren.” 7 Men Herren sa till Samuel: ”Se inte på hans utseende och hans resliga gestalt, för jag har förkastat honom. Här gäller inte vad människor ser, för människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat.” 8 Då kallade Jishaj på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel, som sa: ”Herren har inte utvalt honom heller.” 9 Då lät Jishaj sin son Shamma gå fram, men Samuel sa: ”Herren har inte utvalt honom heller.” 10 På detta sätt lät Jishaj sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sa till Jishaj: ”Herren har inte utvalt någon av dem.”

11 Han frågade Jishaj: ”Är detta alla dina pojkar?” Han svarade: ”Den yngste är kvar, men han vallar fåren.” Då sa Samuel till Jishaj: ”Sänd bud efter honom, för vi kan inte göra något annat förrän han kommer.” 12 Så Jishaj sände bud och hämtade honom. David var rödhårig, hade vackra ögon och såg bra ut. Herren sa: ”Gå fram och smörj honom, för det är han.” 13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom mäktigt över David från den dagen och framöver. Sedan begav sig Samuel till Rama.

David i tjänst hos Saul

14 Herrens Ande lämnade Saul. Och en ond ande från Herren skärrade honom. 15 Sauls tjänare sa till honom: ”Vi ser att en ond ande från Gud skärrar dig. 16 Så herre, säg bara till dina tjänare här att söka upp en man som vet hur man spelar lyra. När den onda anden från Gud kommer över dig ska han spela och du ska känna lindring.” 17 Då sa Saul till sina tjänare: ”Finn mig en man skicklig på att spela och för honom till mig.” 18 En av tjänarna svarade: ”Jag har sett att en son till Jishaj i Betlehem vet hur man spelar. Han är en mäktig och modig krigsman, vältalig och ser bra ut. Och Herren är med honom.” 19 Saul sände då bud till Jishaj och sa: ”Sänd hit till mig din son David som vallar fåren.” 20 Då tog Jishaj en åsna. Han lastade det med bröd, en lägel vin och en killing och skickade detta med sin son David till Saul. 21 Så kom David till Saul och trädde i tjänst hos honom. Saul tyckte mycket om honom, och han fick bli Sauls vapenbärare. 22 Saul sände bud till Jishaj och sa: ”Låt David stanna i min tjänst, för jag gillar honom.” 23 Närhelst anden från Gud ansatte Saul tog David fram lyran och spelade. Då kände Saul lättnad och lindring, och den onda anden lämnade honom.

Nästa

Föregående

16:13. Herrens Ande. Se 4 Mos 27:18 med kommentar.

16:23. tog David fram lyran och spelade. Om David som sångare, sångförfattare, musiker och instrumentmakare, se 2 Sam 1:17-27, 22:1-51, 23:1, 1 Krön 16:7-36, Amos 6:5. Och Davids namn nämns i inledningen till 73 psalmer i Psalmernas bok.

© Ragnar Blomfelt