FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 13

Sauls felsteg

1 Saul hade nu varit kung ett år. När han regerade över Israel det andra året 2 valde han ut 3 000 män åt sig ur Israel. 2 000 var hos Saul i Mikmas och i Betels bergsbygd, och 1 000 var hos Jonatan i Gibea i Benjamin. Saul sände resten av folket hem till sina egna tält.

3 Jonatan attackerade filisteernas utpost i Geba, och filisteerna fick höra det. Saul lät blåsa i horn över hela landet för att uppmana hebreerna att lyssna, 4 och hela Israel fick höra att Saul hade attackerat filisteernas utpost och att Israel nu var avskytt av filisteerna. 

Folket kallades samman för att följa Saul till Gilgal. 5 Filisteerna samlades för att gå i krig mot Israel med 30 000 vagnar och 6 000 ryttare och en armé så talrik som sanden på havets strand. De drog upp och slog läger vid Mikmas öster om Bet-Aven. 6 När Israels män såg att de befann sig i fara eftersom folket var pressat, gömde de sig i grottor, snår, klippor, underjordiska gångar och brunnar. 7 Några hebreer gick över Jordanfloden in i Gads och Gileads land. Men Saul var kvar i Gilgal, och allt hans manskap var skräckslaget. 8 Han väntade i sju dagar, den tid Samuel hade bestämt. Men när Samuel inte kom till Gilgal började manskapet skingras från honom. 9 Då befallde Saul att brännoffret och fredsoffret skulle föras fram till honom, och han offrade brännoffret. 10 Så fort han slutat offra kom Samuel. Då gick Saul honom till mötes för att hälsa honom.

11 Men Samuel sa: ”Vad har du gjort!” Saul svarade: ”När jag såg att manskapet övergav mig och att du inte kom på bestämd tid och att filisteerna samlades vid Mikmas, 12 då tänkte jag: ’Nu kommer filisteerna ner mot mig här i Gilgal, och jag har inte sökt Herrens välvilja.’ Så jag kände mig förpliktad att offra brännoffret.”

13 Samuel sa: ”Du har handlat oförståndigt. Du har inte hållit budet som Jahve din Gud gav dig. Hade du gjort det skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. 14 Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och utsett honom till furste över sitt folk. För du har inte hållit vad Herren befallt dig.”

15 Sedan bröt Samuel upp från Gilgal och gick till Gibea i Benjamin. Och Saul mönstrade folket hos honom, omkring sexhundra man. 16 Saul, hans son Jonatan, och manskapet hos dem stannade i Geba i Benjamin. Filisteerna hade slagit läger i Mikmas. 17 Tre härjningståg drog ut från filisteernas läger. Ett första gick mot Ofra i Shuals område, 18 ett andra mot Bet-Horon och ett tredje till det område som vette mot Seboimdalen, åt öknen till.

19 Det fanns då ingen smed i hela Israel, eftersom filisteerna sa: ”Då kommer hebreerna själva att göra sig svärd eller spjut.” 20 Så varje israelit gick ner till filisteerna för att vässa sin lie, plogbill, yxa eller skära. 21 Det var ett visst pris för att få slipa skärorna och plogbillarna, och ett annat pris för att få slipa gafflarna och yxorna och få en udd påsatt. 22 Så på stridens dag hade ingen av Sauls och Jonatans män något svärd eller spjut i handen. Det hade bara Saul och hans son Jonatan.

23 En förpost till filisteerna begav sig till passet i Mikmas.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt