FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 11

Saul besegrar ammoniterna

1 Ammoniten Nahash drog upp och belägrade Jabesh i Gilead. Då sa alla män i Jabesh till Nahash: ”Slut ett förbund med oss och vi ska tjäna dig.” 2 Ammoniten Nahash svarade: ”Jag ska sluta ett förbund med er på det villkoret att jag får sticka ut högra ögat på er alla och så förödmjuka hela Israel.” 3 De äldste i Jabesh sa till honom: ”Ge oss sju dagars frist så att vi kan sända bud över hela Israel. Om då ingen vill bistå oss kommer vi ut till dig.” 4 Sändebuden kom till Sauls Gibea och berättade detta för folket. Då storgrät allt folket.

5 Just då kom Saul från åkern bakom sina oxar. Han frågade: ”Vad är det med folket, varför gråter de?” De berättade för honom vad männen från Jabesh hade sagt. 6 När Saul hörde detta kom Guds Ande mäktigt över honom och han blev ursinnig. 7 Han tog ett par oxar och styckade dem. Sedan sände han styckena med sändebuden runt om hela Israel och lät säga: ”Den som inte drar ut och följer Saul och Samuel, med hans oxar går det så här.” Då kom fruktan från Herren över folket så att de drog ut som en man. 8 Saul inmönstrade dem i Besek. Israels söner utgjorde 300 000 och Judas män 30 000.

9 De sa till sändebuden som hade kommit: ”Säg till männen i Jabesh i Gilead att de i morgon när solen bränner som hetast ska få hjälp.” Sändebuden gav sig av och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada. 10 Sedan sa männen i Jabesh till Nahash: ”I morgon kommer vi ut till er, och ni kan då göra med oss vad ni vill.”

11 Följande dag delade Saul upp folket i tre enheter. De trängde in i lägret vid gryningen och nedgjorde ammoniterna ända tills dagen blev som hetast. De som överlevde spreds ut, inte två av dem undkom tillsammans.

12 Folket sa till Samuel: ”Vilka var de som ifrågasatte att Saul skulle regera över oss? Ta hit dessa män så att vi får döda dem.” 13 Men Saul sa: ”Denna dag ska ingen man dödas, för i dag har Herren räddat Israel.” 14 Samuel sa till folket: ”Kom, låt oss gå till Gilgal och där förnya kungadömet.” 15 Så allt folket gick till Gilgal, och där gjorde de Saul till kung inför Herren och offrade fredsoffer inför Herrens ansikte. Och Saul och alla Israels män var överlyckliga.

Nästa

Föregående

11:1. Ammoniten. Se kommentar till 1 Mos 19:37-38.

© Ragnar Blomfelt