FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 13

Abram och Lot skiljs åt

1 Abram bröt upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde. Lot följde med honom. 2 Abram var mycket rik på boskap och på silver och guld. 3 Han färdades etappvis från Negev ända till Betel, platsen där hans tält förut hade stått mellan Betel och Ai, 4 och där han förra gången hade rest ett altare. Där anropade Abram Jahves namn.

5 Lot, som följde med Abram, hade också får och kor och tält. 6 Men landet kunde inte försörja dem där de levde sida vid sida. De ägde så mycket att de inte kunde bo tillsammans. 7 Och det uppstod dispyter mellan Abrams och Lots herdar. – På den tiden bodde kanaaneerna och perisseerna i landet. – 8 Då sa Abram till Lot: ”Inte ska det råda osämja mellan mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju släktingar. 9 Ligger inte hela landet öppet för dig? Bryt upp från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger, och vill du åt höger så går jag åt vänster.” 10 Lot lyfte blicken och såg att hela Jordanslätten fram mot Soar var rik på vatten överallt. Den var som Herrens trädgård, som Egypten. Detta var innan Herren ödelade Sodom och Gomorra. 11 Och Lot valde åt sig själv hela Jordanslätten och drog österut. Så skildes de från varandra. 12 Abram bosatte sig i Kanaan, och Lot bosatte sig i städerna på slätten och flyttade sina tält ända bort mot Sodom. 13 Men Sodoms män var onda och syndade fruktansvärt mot Herren.

14 Herren sa till Abram efter att Lot hade gett sig av från honom: ”Lyft blicken och se dig omkring från platsen där du är, mot norr och söder, öster och väster. 15 Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina ättlingar för alltid. 16 Jag ska låta dina ättlingar bli som jordens stoft. Kan någon räkna stoftet på jorden ska också dina ättlingar kunna räknas. 17 Ställ dig upp! Dra omkring genom landet i hela dess längd och bredd, för jag ska ge det åt dig.” 18 Abram flyttade då omkring med sina tält. Han kom till Mamres terebintlund vid Hebron. Där slog han sig ner och byggde ett altare åt Herren.

Nästa

Föregående

13:1. Lot. Omnämns även i Nya Testamentet, Luk 17:28-29, 32, och 2 Petr 2:7 där han benäms ”den rättfärdige”.

© Ragnar Blomfelt