FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 11

Babels torn

1 Hela jorden hade samma språk med samma ordförråd. 2 När de bröt upp från öst, fann de en slätt i landet Shinar och bosatte sig där. 3 De sa till varandra: ”Kom, vi slår tegel och bränner det.” De använde tegel som byggsten, och beck som murbruk. 4 Och de sa: ”Kom, vi bygger oss en stad med ett torn som når himlen. Vi blir berömda och vi slipper spridas ut över hela jorden.”

5 Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människobarnen byggde. 6 Herren sa: ”Se, de är ett folk med samma språk, och det här är bara början. Härefter ska inga av deras planer vara omöjliga att genomföra. 7 Låt oss stiga ner och förvirra deras språk så att de inte förstår varandra.” 8 Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de upphörde att bygga på staden. 9 Den fick namnet Babel, för där orsakade Herren språkförbistring över hela jorden, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Sems släktträd

10 Detta är Sems släkthistoria. Två år efter floden, när Sem var 100 år, fick han Arpakshad. 11 Efter Arpakshads födelse levde Sem 500 år och fick andra söner och döttrar. 12 När Arpakshad var 35 år fick han Shela. 13 Efter Shelas födelse levde Arpakshad 403 år och fick andra söner och döttrar. 14 När Shela var 30 år fick han Eber. 15 Efter Ebers födelse levde Shela 403 år och fick andra söner och döttrar. 16 När Eber var 34 år fick han Peleg. 17 Efter Pelegs födelse levde Eber 430 år och fick andra söner och döttrar. 18 När Peleg var 30 år fick han Regu. 19 Efter Regus födelse levde Peleg 209 år och fick andra söner och döttrar. 20 När Regu var 32 år fick han Serug. 21 Efter Serugs födelse levde Regu 207 år och fick andra söner och döttrar. 22 När Serug var 30 år fick han Nahor. 23 Efter Nahors födelse levde Serug 200 år och fick andra söner och döttrar. 24 När Nahor var 29 år fick han Tera. 25 Efter Teras födelse levde Nahor 119 år och fick andra söner och döttrar. 26 När Tera var 70 år fick han Abram, Nahor och Haran.

Teras släktträd

27 Detta är Teras släkthistoria. Tera fick Abram, Nahor och Haran. Och Haran fick Lot. 28 Haran dog hos sin far Tera i sitt hemland, det kaldeiska Ur.  29 Abram och Nahor tog sig hustrur. Abrams hustru hette Saraj. Nahors hustru hette Milka och var dotter till Haran, som var far till Milka och Jiska. 30 Men Saraj var barnlös, hon hade inga barn.

31 Tera tog med sig sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Saraj, som var hustru till hans son Abram. De lämnade tillsammans det kaldeiska Ur för att utvandra till landet Kanaan. Men när de kom till Harran bosatte de sig där. 32 Teras livslängd blev 205 år, och han dog i Harran.

Nästa

Föregående

11:26. Abram. Här nämns för första gången patriarken Abram, som senare skulle få namnet Abraham (17:5).

11:28. det kaldeiska Ur. Låg cirka trettio mil sydost om nutida Bagdad, Irak. Där dyrkade de andra gudar, Jos 24:2.

11:31. Harran. Låg nära gränsen mellan nutida Syrien-Turkiet, cirka 90 mil nordväst om Ur.

© Ragnar Blomfelt