FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 10

Drottningen av Saba

1 Drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och det han gjort för Jahves namn och kom för att pröva honom med svåra frågor. 2 Hon kom till Jerusalem med en väldig karavan. Där fanns kameler lastade med väldoftande kryddor, guld i mängd och ädelstenar. Hon kom inför Salomo och talade med honom om allt som låg på hennes hjärta. 3 Salomo besvarade alla hennes frågor. Inget var för svårt för kungen, som kunde ge henne svar på allt. 4 När drottningen av Saba såg omfattningen av Salomos visdom, och palatset han byggt, 5 och rätterna på hans bord, och hovmännen som satt där, och tjänarna i sina dräkter, och hans munskänkar, och brännoffren som han frambar i Herrens tempel, då tappade hon helt andan.

6 Hon sa till kungen: ”Så var det då sant det jag hörde i mitt land om dina ord och din visdom. 7 Jag trodde inte på det förrän jag kom hit och fick se med egna ögon. Men inte ens hälften hade berättats för mig! Din visdom och rikedom överträffar ryktet. 8 Välsignade är dina män och dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din visdom! 9 Lovprisad är Jahve din Gud! Han tycker om dig och har satt dig på Israels tron. Eftersom Herren älskar Israel för evigt har han gjort dig till kung, för att du ska främja rättvisa och rättfärdighet.” 10 Hon skänkte kungen drygt fyra ton guld, mängder av väldoftande kryddor och ädelstenar. En sådan mängd väldoftande kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo har aldrig förts in i landet sedan dess.

11 Hirams flotta som hämtade guld från Ofir hade också med sig mängder av sandelträ och ädelstenar. 12 Av sandelträet lät kungen göra tillbehör till Herrens tempel och till kungapalatset, samt stränginstrument åt sångarna. Sådant sandelträ har till denna dag aldrig införts eller setts i landet.

13 Kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade och begärde, förutom allt annat han i sin kungliga generositet skänkte henne. Sedan bröt hon upp och reste hem med sina tjänare till sitt land igen.

Salomos rikedom

14 Det guld som årligen kom in till Salomo vägde omkring tjugofyra ton. 15 Därtill intäkterna från handelsmän och köpmän, och från alla kungarna i Arabien och från ståthållarna i landet.

16 Kung Salomo lät göra tvåhundra stora sköldar av hamrat guld, och till varje sköld användes sex kilo guld. 17 Han lät också göra trehundra små sköldar av hamrat guld, och till varje sköld användes tre kilo guld. Kungen satte upp dem i Libanonskogshuset. 18 Kungen lät även göra en stor elfenbenstron och täckte den med rent guld. 19 Tronen hade sex trappsteg och stolsryggen var avrundat överst. På båda sidor om sätet fanns armstöd, och vid dem stod två lejon. 20 Det stod tolv lejon på de sex trappstegen, sex på var sida. Något liknande har aldrig tillverkats i något annat rike. 21 Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset var av rent guld. Inget var av silver, för det hade inget värde på Salomos tid.

22 Kungen hade en egen Tarshishflotta som seglade med Hirams flotta. En gång vart tredje år kom Tarshishflottan hem lastat med guld, silver, elfenben, apor och påfåglar.

23 Kung Salomo överträffade alla kungar på jorden i rikedom och visdom. 24 Hela världen kom för att besöka Salomo och höra den visdom som Gud lagt ner i honom. 25 Varje år kom de med gåvor, föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor.

26 Salomo hade också i förvar 1400 vagnar och 12000 ryttare. De fanns i vagnsstäderna och hos honom själv i Jerusalem. 27 Kungen gjorde silver lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ lika vanligt som mullbärsträ i Låglandet. 28 Salomos hästar var importerade från Egypten och Kue. Kungens uppköpare hämtade dem från Kue till marknadspris. 29 En vagn som importerades från Egypten kostade sex kilo silver, och en häst två kilo. Likaså exporterade de kungliga uppköparna hästar och vagnar till hettiternas och arameernas kungar.

Nästa

Föregående

10. Jfr 2 Krön 9.

10:1. Saba. Motsvarar nutida Jemen.

10:25-26. silver och guld … 1400 vagnar och 12000 ryttare. Denna enorma mängd av guld (se även 9:11, 14, 28, 10:2, 10-11, 14, 16-18, 21-22), och alla hästar, bryter radikalt mot kungalagarna i 5 Mos 17:16-17.

© Ragnar Blomfelt