FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 28

David ger Salomo i uppdrag att bygga templet

1 David samlade till Jerusalem alla Israels ledare: stamledarna, häravdelningarnas befälhavare som var i kungens tjänst, befälen över tusen och över hundra, förmännen över alla kungens och hans söners egendom och boskap, hovmännen, hjältarna och alla tappra krigsmän.

2 Kung David ställde sig upp och sa: ”Lyssna på mig, mina bröder och mitt folk! Jag avsåg att bygga ett hus som viloplats åt Herrens förbundsark, en fotpall för vår Gud, och jag förberedde byggandet. 3 Men Gud sa till mig: ’Du ska inte bygga ett hus åt mitt namn, för du är en krigare och har slaktat folk.’ 4 Ändå var det mig som Jahve, Israels Gud, utvalde ur hela min fars hus till att vara kung över Israel för alltid. För han utvalde Juda till furste och i Judas hus min fars hus, och bland min fars söner föredrog han mig och gjorde mig till kung över hela Israel. 5 Och bland alla mina söner – för Herren har gett mig många söner – utvalde han min son Salomo till att sitta på Herrens kungatron och regera över Israel.  6 Han sa till mig: ’Det är din son Salomo som ska bygga mitt hus och mina förgårdar, för jag har utvalt honom till att vara en son för mig, och jag ska vara en far för honom. 7 Jag ska befästa hans kungadöme för all framtid, om han fortsätter att följa mina bud och föreskrifter, så som han nu gör.’ 8 Nu säger jag inför hela Israel, Herrens församling, och inför vår Gud som lyssnar: Håll och följ alla buden från Jahve er Gud, så att ni får besitta det goda landet och lämna det i arv åt era söner för all framtid.

9 Och du, min son Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom helhjärtat och villigt! För Herren rannsakar alla hjärtan och vet om alla motiv och tankar. Söker du honom låter han sig finnas, men överger du honom förkastar han dig för alltid. 10 Betänk nu detta, för Herren har utvalt dig att bygga ett tempel som sin helgedom. Var stark och gå till handling!”

11 David gav sin son Salomo en beskrivning av förhallen, tempelbyggnaderna, förrådskamrarna, de övre salarna, de inre rummen, rummet för försoningslocket, 12 en beskrivning av allt han fått genom Anden, av förgårdarna till Herrens hus, av alla kamrarna runt omkring, av skatterna i Guds hus, av förråden för det som helgats, 13 samt föreskrifter om prästernas och leviternas avdelningar, om alla sysslor som skulle utföras vid tjänstgöringen i Herrens hus, om alla kärl som skulle användas vid tjänstgöringen i Herrens hus, 14 om guldet med uppgift på vikten i guld för varje särskilt kärl till tjänstgöringen, om alla silverkärl med uppgift på vikten för varje särskilt kärl till tjänstgöringen, 15 om vikten på guldljusstakarna med tillhörande guldlampor, med uppgift på varje ljusstakes vikt med dess lampor, likaså för silverljusstakarna, med uppgift på varje ljusstakes vikt med dess lampor, alltefter hur varje ljusstake skulle användas, 16 vikten av guldet till varje bord för närvarobröden och av silvret till silverborden, 17 vikten av gafflarna, skålarna, kannorna av rent guld, guldbägarna och silverbägarna, varje bägares vikt för sig, 18 vikten av rökelsealtaret av rent guld, samt en beskrivning av vagnen och guldkeruberna som breder ut vingarna så att de skyler Herrens förbundsark. 19 Han sa: ”Allt detta har Herren klargjort för mig genom en skrift av sin hand, allt som ska utföras enligt beskrivningen.”

20 David sa till sin son Salomo: ”Var stark och modig och gå till handling! Bli inte rädd eller avskräckt. För Jahve Gud, min Gud, är med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig förrän allt arbete för tjänsten i Herrens tempel är slutfört. 21 Se, här är prästernas och leviternas avdelningar som ska förrätta all tjänst i Guds tempel. Till allt slags arbete som ska utföras har du villigt och yrkesskickligt folk. Och ledarna och hela folket följer alla dina order.”

Nästa

Föregående

28:3. du är en krigare och har slaktat folk. Se 22:8 med kommentar.

28:9. Herren rannsakar alla hjärtan. Jfr 1 Sam 16:7, och Ps 7:10 med kommentar. 

28:19. genom en skrift av sin hand. Jfr 2 Mos 25:9, 40, 31:18.

© Ragnar Blomfelt