FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 23

Leviterna

1 När David var gammal och mätt av dagar gjorde han sin son Salomo till kung över Israel.

2 Han samlade Israels alla ledare samt prästerna och leviterna. 3 Leviterna som var trettio år eller mer räknades. Deras totala antal var 38 000 man. 4 Av dessa skulle 24 000 leda arbetet vid Herrens tempel, 6 000 skulle vara förmän och domare, 5 och 4 000 skulle vara dörrvaktare, och 4 000 skulle lovsjunga Herren till de instrument som David låtit göra för lovsången. 6 David delade in dem i avdelningar efter Levis söner: Gershon, Kehat och Merari.

7 Till gershoniterna hörde Ladan och Shimei. 8 Ladans söner var Jehiel, överhuvudet, Setam och Joel, alltså tre. 9 Shimeis söner var Shelomit, Hasiel och Haran, alltså tre. Dessa var överhuvuden för Ladans familjer. 10 Shimeis söner var Jahat, Sina, Jeush och Beria. Dessa var Shimeis söner, alltså fyra. 11 Jahat var överhuvudet och Sisa var den andre. Men Jeush och Beria hade inte många söner. Därför räknades de som en enda familj, en ordning.

12 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, alltså fyra. 13 Amrams söner var Aron och Mose. Aron blev med sina söner avskilda att för alltid helga det allra heligaste, att tända rökelse inför Jahve och tjäna honom och välsigna i hans namn för evigt. 14 Gudsmannen Moses söner räknades till Levis stam. 15 Moses söner var Gershom och Elieser. 16 Gershoms son var Shebuel, som var överhuvud. 17 Eliesers son var Rehabja, som var överhuvud. Elieser hade inga andra söner, men Rehabjas söner var mycket talrika.

18 Jishars son var Shelomit, som var överhuvud. 19 Hebrons söner var Jeria, överhuvudet, den andre Amarja, den tredje Jahasiel, och den fjärde Jekameam. 20 Ussiels söner var Mika, överhuvudet, och den andre Jishia.

21 Meraris söner var Mahli och Mushi. Mahlis söner var Eleasar och Kish. 22 När Eleasar dog lämnade han inga söner efter sig, bara döttrar. Söner till Kish, deras släktingar, tog dem till hustrur. 23 Mushis söner var Mahli, Eder och Jeremot, alltså tre.

24 Detta var Levis söner efter deras fäders familjer, överhuvudena för familjerna, så som de mönstrades, och individuellt vid namn räknades. Det var de som utförde tjänstgöringen i Herrens tempel, de som var tjugo år eller mer. 25 För David sa: ”Jahve, Israels Gud, har gett ro åt sitt folk, och har sin boning i Jerusalem för evigt. 26 Därför behöver leviterna inte längre bära tälthelgedomen med alla tillbehör som hör till tjänstgöringen där.” 27 Enligt Davids sista ord räknades nämligen av Levis söner de som var tjugo år eller mer. 28 Deras uppgift var att bistå Arons söner vid tjänstgöringen i Herrens tempel. De skulle ta hand om förgårdarna, kamrarna och reningen av allt heligt, samt tjänstgöringen som skulle utföras i Guds tempel, 29 angående närvarobröden, det fina mjölet till matoffret, de osyrade kakorna, plåtarna, det knådade mjölet, samt mått och vikt. 30 Varje morgon och kväll skulle de tacka och lovsjunga Herren, 31 och närhelst det frambars brännoffer åt Herren på sabbater, vid nymånader och högtider. De skulle alltid tjäna inför Herren i rätt antal och så som det var föreskrivet för dem. 32 Så leviterna skulle ha ansvar för mötestältet och det heliga och sina bröder, Arons söner, i tjänsten vid Herrens tempel.

Nästa

Föregående

23:1. kung över Israel. Salomo var kung 970-930 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt