FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 22

Förberedelser för tempelbygget

1 David sa: ”Här är platsen där Jahves, Guds, hus ska vara och här ska Israel ha sitt brännofferaltare.”

2 David befallde att de främlingar som fanns i Israel skulle samlas. Han utsåg stenhuggare som skulle hugga ut stenblock till Guds tempel. 3 David skaffade mängder av järn till spikar för portarnas dörrar och till krampor, samt koppar i omätliga mängder 4 och oräkneliga cederbjälkar. För sidonierna och tyrierna kom med väldigt mycket cederträ till David. 5 David sa: ”Min son Salomo är ung och vek, och huset som ska byggas åt Herren ska bli så storslaget att det blir berömt och prisat i alla länder. Jag ska därför göra förberedelser för templet.” Så David gjorde omfattande förberedelser innan han dog.

6 Han kallade till sig sin son Salomo och påbjöd honom att bygga ett tempel åt Jahve, Israels Gud. 7 David sa till Salomo: ”Min son, jag hade själv för avsikt att bygga ett tempel åt Jahve, min Guds namn. 8 Men Herrens ord kom till mig: ’Du har slaktat så många och fört stora krig. Du ska inte bygga ett tempel åt mitt namn, för du har slaktat så många på jorden i min åsyn. 9 Men lyssna, du ska få en son som ska bli en fredens man. Jag ska låta honom få fred med alla sina fiender runt om. Han ska heta Salomo, och jag ska ge Israel fred och ro i hans dagar. 10 Han ska bygga ett tempel åt mitt namn. Han ska vara en son för mig och jag ska vara en far för honom. Jag ska befästa hans kungatron i Israel för evig tid.’

11 Må nu Herren vara med dig, min son. Må du ha framgång och bygga ett hus åt Jahve din Gud, som han lovat dig. 12 Må Herren ge dig omdöme och förstånd när han sätter dig över Israel, så att du håller Jahves, din Guds, lag. 13 Du ska ha framgång om du noga följer de stadgar och föreskrifter som Herren påbjöd Israel genom Mose. Var stark och modig! Var inte rädd eller modlös. 14 Och lyssna, med stor möda har jag skaffat nära fyratusen ton guld och nära fyrtiotusen ton silver till Herrens tempel. Därtill koppar och järn i omätliga mängder. Jag har också ordnat fram virke och sten, och mer kan du själv införskaffa. 15 Du har också otaliga arbetare: hantverkare, stenhuggare, timmermän, allt slags yrkesskickligt folk. 16 Guld, silver, koppar och järn finns i obegränsad mängd. Så sätt igång och arbeta, och må Herren vara med dig!”

17 Därefter befallde David Israels alla ledare att bistå hans son Salomo: 18 ”Är inte Jahve er Gud med er? Har han inte gett er ro på alla sidor? Han har ju gett landets invånare i min hand, och landet är underlagt Herren och hans folk. 19 Se till att ni med hjärta och själ söker Jahve er Gud! Sätt igång och bygg Jahves, Guds, helgedom, så att ni kan föra in Herrens förbundsark och de föremål som helgats åt Gud i det tempel som ska byggas åt Jahves namn.”

Nästa

Föregående

22:2. främlingar. Icke-israeliter (2 Krön 8:7-8).

22:8. Du har slaktat så många och fört stora krig. Se t.ex. 2 Sam 8:2, 5, 10:18, 12:9, 1 Krön 18-20.

22:9. Salomo. Betyder ’fredlig’.

© Ragnar Blomfelt