FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 21

Folkräkningen

1 Satan ställde sig upp mot Israel. Han eggade David att räkna Israel. 2 Så David sa till Joab och till krigsfolkets befälhavare: ”Gå och räkna Israel från Beer-Sheba till Dan. Ge mig besked så att jag får veta deras antal.” 3 Joab svarade: ”Må Herren föröka sitt krigsfolk hundrafalt! Min herre och kung, är de inte alla min herres tjänare? Så varför vill min herre göra detta? Varför dra skuld över Israel?”

4 Men kungens ord stod fast mot Joab. Så Joab gav sig av och reste omkring i hela Israel och återvände sedan till Jerusalem. 5 Och Joab informerade David om antalet krigsfolk: I Israel fanns 1 100 000 svärdbeväpnade krigsmän. I Juda fanns 470 000 svärdbeväpnade krigsmän. 6 Men Joab hade inte inkluderat Levi och Benjamin i räkningen, för Joab tyckte kungens befallning var hemsk.

Gud sänder pest

7 Det som hade hänt var ont i Guds ögon, så han straffade Israel. 8 Då sa David till Gud: ”Jag har syndat svårt genom min handling. Men förlåt nu din tjänares skuld, för jag har handlat vansinnigt.” 9 Och Herren talade till Gad, Davids siare: 10 ”Gå och säg till David: Så säger Herren: Jag ger dig tre val. Välj ett, och det ska jag göra mot dig.” 11 Så Gad kom till David och berättade för honom och sa: ”Så säger Herren: Välj! 12 Antingen svält i tre år. Eller tre månaders förödelse av dina fiender utan att undkomma deras svärd. Eller Herrens svärd med pest i landet under tre dagar medan Herrens ängel fördärvar i hela Israel. Bestäm vilket svar jag ska ge honom som sänt mig.” 13 David svarade Gad: ”Det här känns fruktansvärt. Men låt mig falla i Herrens hand, för hans barmhärtighet är stor. I människohand vill jag inte falla.”

14 Herren sände då pest i Israel så att sjuttiotusen israeliter dog. 15 Gud sände en ängel mot Jerusalem för att fördärva det. Men när Herren såg ängeln fördärva sörjde han över ofärden. Han sa till ängeln som fördärvade: ”Stopp! Dra tillbaka din hand.” Herrens ängel stod då vid jebusiten Ornans tröskplats. 16 David lyfte blicken och såg Herrens ängel stå mellan himmel och jord med draget svärd i handen. Det var riktat mot Jerusalem. Då föll han och de äldste, klädda i säcktyg, ner på sina ansikten. 17 David sa till Gud: ”Det var ju jag som befallde att folket skulle räknas. Det är jag som syndat och handlat ont. Men vad har dessa får gjort? Jahve min Gud, låt din hand drabba mig och min fars hus. Men låt inte plåga drabba ditt folk!”

David bygger ett altare

18 Herrens ängel befallde Gad att säga till David att gå och resa ett altare åt Herren på jebusiten Ornans tröskplats. 19 Så David gick upp dit så som Gad hade sagt i Jahves namn. 20 Ornan vände sig om och fick se ängeln. Hans fyra söner som var med honom gömde sig, men Ornan fortsatte att tröska vete. 21 När David kom till Ornan såg han upp och fick syn på David. Han lämnade tröskplatsen och föll ner för David med ansiktet mot marken. 22 David sa till Ornan: ”Ge mig tröskplatsen. Jag vill där bygga ett altare åt Herren. Låt mig få den mot full betalning, så att plågan upphör bland folket.” 23 Då svarade Ornan: ”Ta den! Min herre kungen får göra vad han tycker är bäst. Här är oxar till brännoffer, tröskvagnar till ved och vete till matoffer. Jag ger dig allt.” 24 Men kung David svarade Ornan: ”Nej, jag vill köpa det mot full betalning. Jag vill inte frambära åt Herren det som är ditt och offra brännoffer utan kostnad.” 25 David gav Ornan sju kilo guld i full vikt för platsen. 26 Och David byggde där ett altare åt Herren och frambar brännoffer och fredsoffer. Han ropade till Herren, som svarade honom med eld från himlen på brännofferaltaret. 27 Sedan talade Herren till ängeln, som stack tillbaka sitt svärd i skidan.

28 I den stund när David såg att Herren hade bönhört honom på jebusiten Ornans tröskplats, offrade han där. 29 Herrens tälthelgedom, som Mose hade gjort i öknen, och brännofferaltaret stod vid den tiden på offerhöjden i Gibeon. 30 Men David vågade inte gå dit in för att söka Gud eftersom han var rädd för svärdet som Herrens ängel bar.

Nästa

Föregående

21. 2 Sam 24.

21:1. Satan. Namnet betyder ’Anklagare’. I Gamla Testamentet omnämns han med detta namn även i Job 1:6-12, 2:1-7, Ps 109:6, Sak 3:1-2. Men han förekommer även i flera andra texter i GT, se t.ex. 1 Mos 3:1, 15 med kommentarer.

21:2. från Beer-Sheba till Dan. En formulering som avser hela Israel, från söder till norr. Räkna Israel. Vilket här sannolikt innebar att David i högmod mer förtröstade på en stor armé än på Herren.

21:15. jebusiten. Jebusiterna levde från början i Jerusalem, 2 Sam 5:6. Ornans tröskplats. Den låg sannolikt vid det som i dag i Jerusalem kallas Tempelberget.

© Ragnar Blomfelt