FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 20

Krig mot ammoniter och filisteer

1 När våren kom då kungar drar ut i fält, marscherade Joab ut med armén och härjade i ammoniternas land. Han kom till Rabba och belägrade staden. Men David blev kvar i Jerusalem. Joab angrep Rabba och förstörde det. 2 David tog kronan från huvudet på deras kung. Han fann att den var av guld och en ädelsten, och den vägde trettio kilo. Den sattes på Davids huvud. Och bytet som han förde ut ur staden var enormt. 3 Han förde ut folket därinne och satte dem i arbete med sågar, järnhackor och järnyxor. Likadant gjorde han med alla ammoniternas städer. Sedan återvände David med allt folket till Jerusalem.

4 Därefter uppstod en strid med filisteerna vid Gezer. Hushatiten Sibbekaj dräpte där Sippaj, en ättling till Rafa. Och filisteerna blev kuvade.

5 Och det blev ännu en strid med filisteerna. Elhanan, Jairs son, hade då ihjäl Lachmi, Goliats bror från Gat, vars spjutskaft var tjockt som en vävbom.

6 Sedan krigades det igen vid Gat. Där deltog en reslig man med sex fingrar och sex tår, sammanlagt tjugofyra. Han var också ättling till Rafa. 7 Han hånade Israel, men Jonatan, son till Davids bror Shimea, hade ihjäl honom.

8 Dessa var ättlingar till Rafa i Gat. De dödades av David och hans män.

Nästa

Föregående

20:1. Men David blev kvar i Jerusalem. Se 2 Sam 11.

© Ragnar Blomfelt