FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 14

Davids söner i Jerusalem

1 Kung Hiram i Tyros sände en beskickning till David. De kom med cederträ och hade med sig murare och snickare. De byggde ett palats åt David. 2 Då förstod David att Herren hade befäst honom som kung över Israel och högt upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull.

3 David tog sig fler hustrur från Jerusalem. Och fler söner och döttrar föddes åt David. 4 Detta är namnen på de söner han fick i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomo, 5 Jibhar, Elishua, Elpelet, 6 Noga, Nefeg, Jafia, 7 Elishama, Beeljada och Elifelet.

David besegrar filisteerna

8 När filisteerna hörde att David blivit smord till kung över hela Israel gav de sig ut för att söka efter David. När David hörde det drog han ut mot dem. 9 Filisteerna kom och ryckte in i Refaimdalen. 10 David frågade Gud: ”Ska jag dra upp mot filisteerna? Ger du dem i min hand?” Herren svarade: ”Dra upp! Jag ska ge dem i din hand.” 11 Så kom de till Baal-Perasim. Där besegrade David dem, och sa: ”Som en flodvåg bröt Gud ner mina fiender genom min hand.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. 12 Filisteerna lämnade sina gudar där, och David befallde att de skulle brännas upp.

13 Men filisteerna ryckte in i dalen igen. 14 David frågade åter Gud, som svarade: ”Dra inte upp efter dem. Gå runt dem och angrip dem från det håll där bakaträden står. 15 När du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar ska du dra ut till strid, för då har Gud gått ut framför dig för att slå filisteernas armé.” 16 Och David gjorde som Gud befallde honom. De angrep filisteernas armé från Gibeon till Gezer. 17 Ryktet om David spreds i alla länder. Och Herren gjorde så att alla folk var rädda för David.

Nästa

Föregående

14. Jfr 2 Sam 5:11-25.

14:1. Kung Hiram i Tyros. Se 1 Kung 5:1-12. Tyros låg vid Medelhavet, vid nuvarande Libanon och var en handels och sjöfartsstad.

14:3. David tog sig fler hustrur. Se kommentar till 1 Sam 25:43.

© Ragnar Blomfelt