FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 10

Sauls död

1 Filisteerna krigade mot Israel. Och Israels män flydde för dem och föll slagna på berget Gilboa. 2 Filisteerna hann ifatt Saul och hans söner. Och de dödade Sauls söner Jonatan, Abinadab och Malki-Shua. 3 Striden hårdnade alltmer kring Saul. Han upptäcktes av bågskyttarna och blev sårad av dem. 4 Han sa till sin väpnare: ”Dra ditt svärd och genomborra mig, så att inte de där oomskurna kommer och torterar mig.” Men hans väpnare som var skräckslagen ville inte. Då tog Saul själv svärdet och kastade sig på det. 5 När väpnaren såg att Saul var död kastade sig också han på sitt svärd och dog. 6 Så dog Saul och hans tre söner. Alla som tillhörde hans hus dog samtidigt. 7 När alla Israels män i dalen såg att deras armé hade flytt och att Saul och hans söner var döda, övergav de sina städer och flydde. Sedan kom filisteerna och bosatte sig i dem.

8 Dagen därpå kom filisteerna för att plundra de slagna. De fann då Saul och hans söner som låg döda på berget Gilboa. 9 De plundrade Saul och tog med sig hans huvud och hans vapen. Så sände de bud runt om i filisteernas land för att meddela den goda nyheten för sina avgudar och för folket. 10 De lade hans vapen i sitt gudatempel och hängde upp skallen i Dagons tempel. 11 När invånarna i Jabesh i Gilead hörde om allt som filisteerna hade gjort med Saul, 12 bröt alla vapenföra män upp. De tog liken av Saul och hans söner och förde dem till Jabesh. De begravde deras ben under terebinten i Jabesh och fastade sedan i sju dagar.

13 Saul dog eftersom han var trolös mot Herren. Han höll inte Herrens ord. Och han hade rådfrågat ett medium för att få svar. 14 Han sökte inte svar från Herren. Därför dödade Herren honom och överförde kungadömet till David, Jishajs son.

Nästa

Föregående

10:10. Dagons tempel. Dagon var en filisteisk gud (1 Sam 5:1-7).

10:11. Jabesh. Staden tillhörde området som tilldelades östra delen av Manasses stam.

10:13. han hade rådfrågat ett medium. Se 1 Sam 28:7 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt