JEREMIA

KAPITEL 24

Två korgar med fikon

1 Babels kung Nebukadressar hade deporterat Judas kung Jekonja, Jojakims son, från Jerusalem tillsammans med Judas stormän, hantverkarna och smederna och fört dem till Babel. Då visade Herren mig två korgar med fikon uppställda framför Herrens tempel. 2 I den ena korgen fanns utsökta fikon, tidigt mogna fikon. I den andra korgen fanns vedervärdiga fikon, oätliga.

3 Herren sa till mig: ”Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: ”Fikon. De goda fikonen är utsökta och de dåliga är vedervärdiga, oätliga.”

4 Då kom Herrens ord till mig: 5 ”Så säger Jahve, Israels Gud: Så som jag ser på de goda fikonen ska jag se med välvilja på dem som förts bort från Juda, dem som jag förvisat från denna plats till Kaldeen. 6 Mitt öga ska vaka över dem med godhet och föra dem tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem, inte riva ner. Jag ska plantera dem, inte rycka upp. 7 Jag ska ge dem ett hjärta som känner mig, för jag är Jahve. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud, för de ska helhjärtat vända om till mig.

8 Men så som dåliga och oätliga fikon behandlas, säger Herren, så ska jag behandla Judas kung Sidkia, hans stormän och dem som är kvar i Jerusalem, både de som är kvar här i landet och de som bor i Egypten. 9 På alla orter dit jag fördriver dem ska jag göra dem till skräck och olycka för alla riken på jorden, till vanära och smädedikt, till nidvisa och förbannelse. 10 Jag ska sända svärd och svält och pest mot dem tills de förintas ur landet som jag gav åt dem och deras fäder.”

Nästa

Föregående

24:1. Nebukadressar hade deporterat Judas kung Jekonja. År 597 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt